Informácie

Vychádza to z čísel

Vychádza to z čísel

Alberto sa učí písať čísla v škole. Dnes ich učiteľ napísal všetky čísla od jedného do 100.

Viete, koľkokrát budete písať číslicu 3?

Riešenie

Celkom bude písať 20 krát číslo 3. Raz za každých desať, s výnimkou 2-krát pre 33: 3, 13, 23, 33 atď. ktoré sú celkovo 11 a 9 krát viac od 30 do 39, z toho sa už nezapočítavajú 33.