Krátko

Najrýchlejšie kliknutie

Najrýchlejšie kliknutie

Andrés, Benjamín a Carlos sú traja priatelia, ktorí túto hru milujú QuickClick ktorá pozostáva zo 40 kliknutí počítačovou myšou čo najrýchlejšou rýchlosťou. Andrés je schopný kliknúť 20-krát za 20 sekúnd, Benjamin klikne 10-krát za 10 sekúnd a Carlos klikne 5-krát za päť sekúnd. Keďže čas, ktorý zaberajú, sa počíta od okamihu, keď naň kliknú,

Kto vyhrá hru QuickClick?

Riešenie

Víťazom bude Andres, Andrés robí 19 kliknutí za 20 sekúnd (nezabudnite, že od prvého kliknutia sa začne počítať čas, potom druhé kliknutie bude trvať o niečo dlhšie), Benjamin urobí 9 kliknutí za 10 sekúnd a Carlos urobí 4 kliknutia každých 5 sekúnd. Ak vypočítame mieru prekliknutia za sekundu, zistíme, že Andrés robí približne 0,95 kliknutí za sekundu, Benjamin 0,9 a Carlos 0,8, potom Andrés je ten, ktorý robí najviac kliknutí za sekundu.