Komentáre

Androfóbia, pôvod a vlastnosti

Androfóbia, pôvod a vlastnosti

Fóbie sú a iracionálny strach z nejakej situácie alebo niečo konkrétne, čo môže byť skutočným problémom pre osobu, ktorá ich utrpí. Jednou z najmenej známych je androfóbia, to znamená strach z ľudí. Pozrime sa lepšie, čo to je.

obsah

  • 1 Čo je to androfóbia
  • 2 Hlavné črty androfóbie
  • 3 Pôvod androfóbie

Čo je to androfóbia?

Ako sa hovorí, každý má nejakú fóbiu. Môže ísť o zviera, ako sú šváby, potkany alebo rôzne druhy hmyzu, a čiastočne reagujú na strach, keď niektorí z nich utrpia nejaké poškodenie.

Tieto typy fóbií sú bežné a zvyčajne neovplyvňujú život osoby ani mu neubližujú, okrem skutočnosti, že v určitom okamihu čelí predmetu fóbie a má dobrý strach.

Existujú však aj iné druhy fóbie, ktoré sú na psychologickej a psychickej úrovni vážnym problémom pre tých, ktorí ju trpia. Vzhľadom na tieto fóbie je preto potrebné konať, pretože môžu obmedziť životy tých, ktorí ju trpia.

Sú to problémy, ako je agorafóbia alebo strach z otvorených priestorov; alebo jeho opak, klaustrofóbia, čo je panika, ktorá sa nachádza v uzavretom priestore. To môže značne spôsobiť veľa strachu.

Ale bezpochyby Jeden z najvýraznejších fóbií je známy ako androfóbia. Tento výraz sa vzťahuje na ľudí, ktorí majú pocity iracionálna a nekontrolovateľná panika, keď vidia jedného alebo viacerých mužov.

Androfóbia má veľký vplyv na tých, ktorí ju trpia a zvyčajne reaguje na predchádzajúci problém alebo traumu. To znamená, že androfóbia je zvyčajne dôsledkom takejto traumy, hoci niekedy to tak nie je vždy.

Hlavné rysy androfóbie

Fóbie môžu byť niekoľkých typov. V tomto prípade sa androfóbia považuje za typ sexuálnej fóbie. Táto otázka je niečo, čo z rôznych dôvodov môže spôsobiť mnoho problémov v spoločnosti.

Existujú ľudia, ktorí sa tu prezentujú sexuálne fóbie na konkrétne pohlavie, muži alebo ženy, alebo tiež cítia fóbiu ľudí určitých aspektov. Vo všetkých prípadoch sexuálnej fóbie existuje určitá skupina iracionálneho strachu.

Tieto fóbie reagujú väčšinou na predchádzajúce traumy, hoci ich príčiny môžu byť rôzne a rôznorodé. V prípade androfóbie je to porucha, ktorá spôsobuje veľmi silný a nezvyčajný strach voči mužom.

Ako sa však prejavuje a prezentuje tento iracionálny strach? Prvá vec, ktorú človek s androfóbiou zvyčajne prejavuje, je veľmi zjavná nervozita, keď vidí človeka alebo cíti blízkosť osoby tohto pohlavia.

Môže sa to stať jednoducho tým, že sa s nimi porozprávate, nemusí to byť v oblasti súkromia. Jednoducho skutočnosť To, že sú muži, bude mať tendenciu vás veľmi znepokojovať.

Strach, ktorý cítia tak silní voči mužom, spôsobí, že sa im za každú cenu vyhne. Tieto situácie sa môžu vyskytnúť aj s rodinnými alebo mužskými priateľmi a predstavujú záťaž pre osobný a profesionálny život postihnutej osoby.

Zatiaľ čo androfóbia môžu trpieť ľudia oboch pohlaví, je to tak trpeli hlavne ženy, hoci to môžu trpieť aj muži. Príčinou tohto typu fóbie je, ako sme už povedali, nejaká traumatická udalosť.

Pôvod androfóbie

sexuálne zneužívanie Zvyčajne sú jednou z najčastejších príčin, či už prežili vo veku väčšiny alebo ak prežili v detskej fáze. Keby tieto zneužívania boli postihnuté deťmi, ich prekonanie môže byť ešte ťažšie, ako keby k tomu došlo v štádiu zrelosti.

Ďalšou príčinou je, že to môže byť naučené správanie. To znamená, že osoba môže boli svedkami určitej traumatickej situácie, napríklad zneužívanie v rodine, psychologické zneužívanie alebo postava otca, ktorá ho poškodila.

kultúrne faktory Ovplyvňujú tiež vývoj tohto typu fóbie. Pred spoločnosťami s veľmi výraznými patriarchálnymi systémami, kde muži dokonca násilne páchajú na ženách, môže mať tendenciu tento druh fóbie rozvíjať.

V každom prípade by to osoba mala vedieť nie všetci mu ublížia Nie sú to ani hrozba. Je však pre neho bežné extrapolovať svoje skúsenosti a traumy a rozšíriť ich na každého muža.

Aj keď vedia, že je to iracionálny strach, nemôžu vyjadriť svoje emócie. Spravidla sa vyhýbajú situáciám, v ktorých sa musia vysporiadať s mužom, aby sa tomuto pocitu úzkosti, ktorému čelia, vyhli.

Androfóbia je problém v tom, že môže výrazne a negatívne ovplyvniť život osoby, ktorá ňou trpí. Z tohto dôvodu sa pred situáciou tohto typu odporúča konzultovať s odborníkom.