Podrobne

Adaptívna porucha

Adaptívna porucha

Video o adaptívnej poruche

Ak sa vyskytne traumatická alebo veľmi stresujúca udalosť, ktorá u niekoho spôsobuje dlhodobú alebo nadmerne negatívnu reakciu, považuje sa táto osoba za postihnutú adaptívna porucha, ktorá sa vyznačuje dlhotrvajúcim stavom úzkosti, depresívnou náladou, ťažkosťami vpred a maladaptívnym správaním, ako je porušenie pravidiel, problémy v práci alebo škole, fyzické sťažnosti alebo sociálna izolácia.

Porucha prispôsobenia, niekedy nazývaná situačná depresia, je abnormálna a nadmerná reakcia na identifikovateľný stresujúci faktor života. Reakcia je závažnejšia, ako by sa bežne očakávalo, a môže spôsobiť výrazné zhoršenie spoločenského, pracovného alebo akademického fungovania. Vysvetľujeme všetko v tomto videu.

Prihláste sa na odber tu náš kanál YouTube