Informácie

Výpočet rodiny

Výpočet rodiny

Mari Luz má dvakrát toľko bratov ako sestry, ale ak celkový počet bratov odpočítame všetky sestry v rodine, vrátane nej, výsledkom tohto počtu sú tri.

Koľko bratov a sestier je v rodine?

Riešenie

Osem bratov a päť sestier.