Články

Vtáčia rodina

Vtáčia rodina

V tomto krásnom obraze Octavia Ocampa vidíme rodinu vtákov, v ktorých matka prináša kurčatá jedlo do hniezda.

Dokážete nájsť ženskú tvár, ktorá je na obrázku skrytá?

Riešenie

Ak sa vzdialite od obrázka, uvidíte, ako sa objaví tvár ženy, v ktorej bora predstavuje vtáka, ktorý berie jedlo do hniezda, strom je siluetou tváre a vták nad ním sa stáva okom.