Informácie

Stredná šunka

Stredná šunka

Prostredná šunka je hra pre troch ľudí. Karty od 1 do 9 jedného zo štyroch kombinácií balíčka sú zmiešané a potom sú každému hráčovi rozdané tri karty. V tajnosti každý z nich pridá svoje tri karty a vyhrá tú, ktorá má sumu, ktorá je priamo v strede.

V hre hráč dostane tri karty a predtým, ako jeho spoluhráči ukážu svoje skóre, skočil pre radosť a zvolal: Vyhral som!

Aké listy ste dostali?

Riešenie

Keďže súčet 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45 vydelený tromi ľuďmi dáva 15, tajomstvo zabezpečenia víťazstva nášho priateľa je to, že dodáva 15. Okrem toho musí byť taká kombinácia, ktorá neumožňuje čerpanie, takže jediné možnosti sú:

4-5-6 a 2-5-8
Tieto dve kombinácie neumožňujú zvyšné čísla, ktoré ostatní hráči mohli pridať 15.

Ostatné kombinácie, ktoré pridajú až 15, nemožno považovať za víťazov a priori, pretože by mohli spôsobiť remízu.

1-5-9 môže spôsobiť trojnásobný remíza, ak je druhý hráč 3-4-8 a tretí 2-6-7. Na druhej strane kombinácia 3-5-7 sa mohla spojiť s 2-4-9 a 1-6-8.