Komentáre

Mozgový most, umiestnenie a funkcia

Mozgový most, umiestnenie a funkciaWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

most alebo si brainstem je to región mozgový kmeň ktorý sa u ľudí nachádza v dolnej časti stredný mozogpred mozoček a priamo nad nimi miecha, Bol talianskym anatomistom Varolio ktorý túto štruktúru nazval ako taký, preto sa nazýva aj „most Varolio“. Tento vedec vnímal tento región ako taký kvôli svojej výtečnosti a podobnosti, ktorú mal s mostom, ktorý spájal dve hemisféry mozočka.

obsah

  • 1 Poloha mosta
  • 2 Anatómia mosta v mozgovom kmeni
  • 3 Funkcie brainstemového mosta
  • 4 Problémy v mozgovom mostíku

Poloha mosta

mozgový kmeňový most Je to najvýznamnejšia oblasť mozgového kmeňa. Tvar mosta z mozgového kmeňa pripomína stred prsteňa, ktorý spája ľavý a pravý mozoček z jeho strán, ako aj mozoček so stredným mozgom. Napriek tomu most nie je priamym spojením medzi týmito dvoma pologuľami. V tejto štruktúre sa rozlišujú dve zóny, jedna zadná a druhá predná.

zadná oblasť z mosta priamo vedie k mozočku a pripája sa k mozgové stopky mediales, veľké zväzky vlákien, ktoré sa pripájajú k internetu most s ním mozoček, ktorá je jednou z hlavných ciest spojenia mozgu s touto štruktúrou. Okrem toho tvorí most z tejto oblasti základňu miestnosti srdcová komora.

Predná alebo rostrálna časť obsahuje priečne vlákna a prechádza cez ňu bazilárna artéria, jeden zo zdrojov najvyššieho podielu okysličenej krvi v mozgu.

Anatómia mozgového mostíka

Z mosta vznikajú rôzne hlavové nervy veľmi dôležité, ktoré sa spájajú s inými oblasťami mozgu. To sú nervy trojklanného nervu, ktorý má zmyslové a motorické funkcie, nerv abducens, ktorý sa podieľa na pohyboch očí, nerv tvárový, ktorý dokáže ovládať svaly tváre tým, že vytvára výrazy tváre a nervy vestíbulococlear, ktorá sa týka zvukových informácií. Jadrá, ktoré tvoria mostík mozgového kmeňa, sú teda spojené s týmito nervami: únoscom somatického motorového jadra, špeciálnym motorickým jadrom trigeminalu, špeciálnym motorickým jadrom tváre a nadradeným slinujúcim jadrom.

Vnútorne je most tvorený ventrálnou zónou, v ktorej jadro pontína To je zodpovedné za koordináciu hnutia. V tegmentum, najstaršia časť mosta, ktorý je súčasťou fretikulárna formácia, sú súbor a jadra zodpovedné za vzrušujúci systém a pozornosť.

Most obsahuje skupiny neurónov nevyhnutných pre neurotransmiterové systémy nervového systému. Napríklad locus coeruleus ktorá je v dorzálnej časti mosta a je zapojená do stresových procesov, vedie k najväčšej zbierke noradrenergných neurónov nervového systému, ktoré vyčnievajú do zvyšku tohto mosta. Jadrá RafeNa mostíku sú tiež umiestnené skupiny neurónov, ktoré obsahujú vysoké hladiny serotonín.

Funkcie mosta na brainstem

Ako sme videli, most v mozgovom kmeni je štruktúra zložená z niekoľkých jadier a traktov, ktoré majú veľmi rozmanité funkcie a sú zapojené do mnohých akcií, od výrazov tváre po aspekty súvisiace so spánkom, najmä s jeho REM fázou. Brainstemový most sa stáva spojovacou zónou medzi rôznymi oblasťami mozgu, ktoré prechádzajú cez správy z kôry alebo mozgu a spájajú hornú a dolnú časť mozgu.

Takže most funguje ako stredový konektor ktorý zasahuje do všeobecného fungovania nervového systému a ktorého funkcie sa zaoberajú rôznymi kapacitami, motorickými a regulačnými, ktoré sa zaoberajú rovnováhou, dýchaním, emóciami.

Problémy s mozgovým mostom

Ak dôjde k poraneniam v mozgovom kmeni, následky ovplyvňujú mnoho veľmi základných funkčných kapacít pre prežitie človeka. Lézie, ktoré sa môžu vyskytnúť v tejto oblasti, sú zvyčajne spôsobené vaskulárnymi problémami, ako aj nádormi alebo traumami, hoci na jej fungovanie môžu mať vplyv aj rôzne choroby, ako je napríklad ochorenie Parkinson alebo Alzheimer.

Millard-Güblerov syndróm Je to ochorenie spôsobené léziou v dolnom mostíku a môže spôsobiť ipsilaterálnu tvárovú obrnu k lézii, ako aj kontralaterálnu brachiocrurálnu paralýzu. Táto lézia je zvyčajne spôsobená cievnymi príčinami, hoci môže byť tiež spôsobená nádorom alebo traumou. K paralýze teda dochádza na strane opačnej k lézii, ktorá ovplyvňuje tvár alebo telo postihnutej osoby.

syndróm dolnej foville Je to tiež kvôli zraneniu tejto oblasti mozgu, ktoré je zvyčajne spôsobené problémami, ako sú nádory alebo infarkty. V tomto prípade sú ovplyvnenými vláknami VI a VII kraniálnych nervov a dochádza k paralýze oka, rovnako ako k kontralaterálnej pyramidálnej hemiplegii a ipsilaterálnej paralýze tváre. Môže to tiež viesť k hluchote alebo závratom, ako aj k strate chuti, pretože, ako vidíme, dôsledky mosta sú také široké, že vaše zranenia môžu ovplyvniť veľmi odlišné schopnosti.