Informácie

Byt môjho priateľa

Byt môjho priateľa

Môj priateľ Rodrigo žije v byte číslo 28, ktorý sa nachádza v 6. poschodí budovy. Po schodoch hore vidím, že na prízemí nie sú žiadne byty a že každé poschodie má rovnaký počet dverí.

Koľko bytov je na každom poschodí?

Riešenie

Každé poschodie má 5 apartmánov.

Ak urobíme celé rozdelenie čísla bytu môjho priateľa číslom 28/6, dostaneme 4 so zvyškom 4. Takže vidím, že na poschodí musia byť 4 alebo viac bytov. Keby tam boli 4, byt 28 by bol na 7. poschodí. Keby bolo 6 apartmánov na poschodí, byt 28 by bol na 5. poschodí, takže na každom poschodí by malo byť 5 bytov.