Podrobne

Ruskí matematici

Ruskí matematici

Rozhovor začnú dvaja ruskí matematici, ktorí sú v lietadle.

  • Myslím, že si pamätám, že máte tri deti ... Koľko majú rokov?
  • Áno, mám tri deti. Produkt ich veku je 36 rokov a súčet troch je presne rovnaký ako dnes.
  • mmm ... prepáč Igor, ale nemám dosť informácií, Ivan odpovedá po krátkom premýšľaní.
  • Ah, zabudol som ti povedať, že môj najmladší syn hrá na klavír.
  • Ah, teraz viem presne vek vašich detí.

A vy ?, Vedeli by ste, ako objaviť vek troch Igorových detí?

Riešenie

Existuje osem možných kombinácií 3 čísel, ktoré sa znásobujú 36 a dajú sa získať od deliteľov 36. Keďže Ivan nedokáže vyriešiť problém ani poznať hodnotu súčtu vekov, znamená to, že existuje niekoľko kombinácií vekových skupín, ktoré sa rovnajú rovnakému počtu ako v deň, v ktorom sú.

púzdroVek prvé dieťaDruhý vek dieťaťaVek tretie dieťaProdukt vekuSúčet vekov
111363638
111363638
111363638
111363638
111363638
111363638
111363638
111363638