Články

Planéta Lulumba

Planéta Lulumba

Lulumba je planéta s obrovským morom a jediným kontinentom zloženým zo siedmich národov, ktoré sú:
Alcundia, Bolimia, Concolia, Sincelua, Estónsko, Firnea a Galania.

  • Dva z týchto národov nemajú more
  • Firnea nie je susedom Galania alebo Concolia
  • Concolia nie je susedom Desdelua alebo Alcondia
  • Alcundia nie je susedom Engolska alebo Galania
  • Bolimia má najmenej dve pláže
  • Sincelun a Engolsko majú rovnaké hranice.

Aké sú pohraničné krajiny s Bolimiou?

Riešenie

Nasledujúci obrázok zobrazuje rozdelenie krajín identifikovaných s ich príslušnými iniciálami: