Komentáre

Video o kognitívnej dissonancii

Video o kognitívnej dissonancii

Video o kognitívnej dissonancii

Kognitívna dissonancia Je to termín vytvorený psychológom Leonom Festingerom v roku 1954, ktorý opisuje „pocit psychologického utrpenia spôsobeného kombinovanou prítomnosťou dvoch myšlienok, ktoré sa nezhodujú.“ Definuje typ mechanizmu duševnej obrany, ktorý pomáha našim presvedčeniam, postojom a správaniu. Buďte dôslednejší pre nás. Teória dissonancie naznačuje, že ak jednotlivci konajú spôsobom, ktorý je v rozpore s ich presvedčením, potom zvyčajne zmenia svoje presvedčenie, aby sa prispôsobili ich konaniu (alebo naopak).

Nezabudnite sa prihlásiť na odber náš kanál psychológie a vzdelávania YouTube