Informácie

Hra palice

Hra palice

V hre pre dvoch hráčov sa na stôl položí 23 palíc a každý súper striedavo vezme jednu, dve alebo tri palice naraz, podľa svojho želania. Hráč, ktorý je nútený vziať poslednú palicu, prehrá.

Akú stratégiu je možné vždy dodržať?

Riešenie

Hráč, ktorý opustí posledných päť palíc, vyhrá, pretože jeho súper musí vziať 1, 2 alebo 3 a nechať 4, 3 alebo 2 palice na stole, takže bude stačiť vziať 3, 2 alebo 1 a nechať jednu palicu, ktorá bude krívať Druhý hráč

Ak chcete nechať 5 paličiek, musíte ich nechať pred 9.
Ak chcete nechať 9 paličiek, musíte ich najskôr nechať 13.
Ak chcete ponechať 13 paličiek, 17 musíte nechať skôr.
Aby zostalo 17 paličiek, musí zostať 21.

Štartujúci hráč tak môže zabezpečiť výhru, ak vezme 2 palice a dodržiava stanovené pravidlá.

Video: 2 cvičenia s palicami a loptou (Október 2020).