Krátko

Pridávanie guličiek

Pridávanie guličiek

V košíku máme 20 guličiek očíslovaných od 1 do 20.

Koľko gúľ musí byť vylosovaných aspoň (bez pozretia), aby ste si boli úplne istí, že súčet odstránených guličiek je väčší alebo rovný 70?

Riešenie

Najhorším možným scenárom by bolo získať gule s najnižším skóre. Aby sme dosiahli 70, mali by sme zobrať očíslované gule s prvými 12 číslami, takže celková suma bude: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 = 78

Toto je 12 guličiek.