Podrobne

5 slávnych fráz od Wolfganga Köhlera

5 slávnych fráz od Wolfganga Köhlera

Wolfgang Köhler (1887-1967) bola jednou z hlavných osobností, ktoré viedli k vzniku Gestalt psychológia, spolu s Maxom Wertheimerom a Kurtom Koffkom, hoci samotný tvorca sa považuje za Maxa Wertheimera. Köhler však urobil niektoré z najvýznamnejších príspevkov.

Köhler pomohol vytvoriť koncept učenia vhľad: náhle a automatické rozlišovanie o sérii podnetov.

Citácie Wolfganga Kölera

Samotná spoločná ľudská skúsenosť nie je zárukou, pomocou ktorej môžeme vybudovať vedu psychológie.

Je prehnané tvrdiť, že šimpanz, ktorý bol sám, nie je skutočným šimpanzom.

Niekedy bolo povedané, že v prírode nenájdeme obdobu rozdielu medzi udalosťou a bytím na jednej strane a povinnosťou na strane druhej.

Psychológia je veľmi neuspokojivá veda.

Bolo by zaujímavé opýtať sa sami seba, koľkokrát sa dosiahol zásadný pokrok vo vede, a to kvôli skutočnosti, že neboli dodržané limity osobitných disciplín ... preskočenie limitov je jednou z najúspešnejších vedeckých techník.

Slávne frázy psychológie