Krátko

Problém prepínačov

Problém prepínačov

V suteréne domu sú štyri žiarovky a na hornom poschodí sú štyri vypínače, jeden pre každú žiarovku. Keď prepíname z domu, nie je možné zistiť, ktorá žiarovka bola rozsvietená.

Otázka znie: Jediný výlet, Ako vieme, ktorý spínač zapne každé svetlo?.

Riešenie

Najlogickejšou metódou je chvíľu stlačiť dva prepínače a potom jeden z nich vypnúť a zapnúť tretinu. Keď pôjdete hore, bude vypnutá a studená žiarovka (tá, ktorá zodpovedá spínaču, ktorý nebol dotknutý), ďalšia zhasnutá a horúca (tá, ktorá sa chvíľu zapínala a potom zhasla), svetlo a nie príliš horúca (tá, ktorá bola práve zapnúť) a ďalšie zapnuté a veľmi horúce (ten, ktorý bol stále).