Komentáre

Ošklivé, hlúpe a zlé

Ošklivé, hlúpe a zlé

Podľa zvláštnej štatistiky je 70% mužov škaredých, 70% mužov je hlúpe a 70% mužov je zlých.

Vedomím si to asi sto mužov, Koľko z nich bude škaredé, hlúpe a zlé?

Riešenie

Môže to byť akékoľvek číslo medzi 10 a 70, Vieme, že zo 100 mužov môže byť to, že 30% nie je škaredých, ďalších 30% nie je hlúpe a ďalších 30% odlišných od predchádzajúcich nie je zlých. Máme teda minimálne 10% mužov, ktorí splnia tieto 3 „vlastnosti“. Maximálne je zrejmé, že 70% mužov spĺňa 3 „kvality“.