Komentáre

Kalendár kociek

Kalendár kociek

V tomto kalendári označte deň, kedy sú kocky umiestnené tak, aby ich predné strany zobrazovali dátum. Každá z tvárí obidvoch kociek má rozdelené číslo od 0 do 9, aby sme mohli stavať každý deň od 1 do 31, ak ich správne nasmerujeme.

Aké číslice obsahujú jednotlivé kocky?

Riešenie

Kocka naľavo má čísla 0, 1, 2, 6, 7 a 8. Kocka napravo má čísla:
3, 4, 5, 0, 1 a 2. 6 sa môže použiť ako 6 a 9.