Krátko

Vypočítajte mesiac

Vypočítajte mesiac

Dátum posledného pondelka minulého mesiaca, pripočítaný k prvému štvrtku nasledujúceho mesiaca, vedie k výsledku 38. Ak vieme, že oba dátumy patria do toho istého roku,

Vedeli by ste, v ktorom mesiaci sme?

Riešenie

V auguste. Ak chcete pridať 38, je možné iba to, že je to najvyšší dátum za posledný pondelok v mesiaci, tj 31, a najvyšší za štvrtok v mesiaci, tj 7. Týmto sa aktuálny mesiac tiež núti mať 31 dní. Dva mesiace nasledované 31 dňami v tom istom roku môžu byť iba júl a august.