Články

Číselný obvod

Číselný obvod

Obvod obrazu používa iba kladné celé čísla. Keď číslo vstúpi do tohto obvodu, umiestni sa do vstupného políčka a podľa šípok postupuje, kým nedosiahne výstup. V každom políčku musíte vykonať uvedenú operáciu a pokračovať v ceste.

Ak prídeme k východu s číslom 17. S čím sme začali?

Riešenie

Keby sa dostal k východu so 17, posledná operácia by sa musela vydeliť 2 a v tom prípade by sme prišli k tomu boxu s 34, takže sme sa nemohli dostať z centra (pridať 37) ani vynásobiť 6.

To znamená, že dorazíme z inej strany k východu a pridáme 8, takže sme prišli k tomu boxu s 9 a môžeme sa dostať iba z násobku 3, ktorý sme dosiahli s 3, z ktorých k číslu sa pridá nasledujúci text.

Jediným spôsobom, ako dosiahnuť číslo 3, pridaním čísla k nasledujúcemu je počnúc 1, takže prišiel s 1, pridal 2 do násobku 3, vyšiel do políčka 8 a prišiel so 17.