Informácie

Hádajte číslo

Hádajte číslo

Ak uvažujem o čísle, vynásobím ho 3, potom pridám 30, výsledok som rozdelil 11, výsledok je 1 a nakoniec ho delím 7 a dostanem číslo 2. Aké číslo si myslel?

Riešenie

Najjednoduchší spôsob, ako nájsť riešenie, je vrátiť všetky vykonané operácie späť.

Vieme, že konečný výsledok je 2 a posledná operácia bola vydelená 7, takže predchádzajúci výsledok je 14. Predchádzajúca operácia je odčítaná 1, takže predchádzajúci výsledok je 15. Pretože toto číslo pochádza z delenia 11, predchádzajúci výsledok bude 11 * 15 = 165. Teraz bude predchádzajúca operácia pridať 30, takže predchádzajúci výsledok bude 135. A prvá operácia sa vynásobí 3, takže počiatočné číslo bude 135 / 3 = 45.