Krátko

Narodeniny prešli vodou

Narodeniny prešli vodou

Lucy sa narodila na slnečnej nedeľu v Hongkongu a sedem dní na šedú a daždivú nedeľu v Macau.

Koľko máš rokov v roku 1996?

Riešenie

V roku 1996 Lucy získala 100 rokov.

Narodeniny môžu padať v ten istý deň v týždni každých sedem rokov, ak medzi nimi nie je žiadny priestupný rok.
1900 nebol priestupný rok, pretože nie je deliteľný 400, Lucy sa narodila v roku 1896, pretože nasledujúci rok
skok bol 1904. Podrobnosti o počasí boli iba zavádzajúce.