Informácie

Telefónny hovor

Telefónny hovor

Art rozpráva nasledujúci príbeh:

„Práve som hovoril s telefónom po telefóne. Nemal potuchy, kde som, keď sme začali konverzáciu. Hneď, ako som povedal,„ tu je 9. september “, odpovedal:„ Viem, kde si “a mal pravdu v ktorej krajine. Našiel som. “

V ktorej krajine bol Dr. Art?

Riešenie

Na to, aby lekárov brat mohol uhádnuť krajinu, v ktorej sa nachádza Dr. Art, keď vie dátum, v ktorom sa nachádza, musí byť daná skutočnosť, že v dôsledku rôznych svetových časových pásiem je v krajina (ktorá musí byť tiež jediná), v ktorej je dátum 9. september, zatiaľ čo ostatné krajiny musia byť odlišné.

Kiribati Je to jediná krajina s GMT +14, ktorá je vždy prvou krajinou, ktorá sa každý deň „prepúšťa“ a robí to sama. Preto je to jediné miesto na svete, kde sa môžeme ocitnúť v iný dátum ako ostatné krajiny, a preto je to jediné miesto, kde vieme polohu poznať iba s údajmi o dátume.

Je zaujímavé, že Kiribati posunul čas niekoľkých svojich ostrovov ako prvá krajina, ktorá získala rok 2000.