Krátko

Dievčenská párty

Dievčenská párty

Slepý muž vošiel do kaviarne, kde oslavovali párty dievčatá. Chvíľu sedel a potom povedal:

Zdravím tu prítomných dvadsaťštyri žien.

Jeden z nich odpovedal: Nie sme dvadsaťštyri, ale keby sme boli päťkrát viac, ako sme my, bolo by nás toľko viac ako dvadsaťštyri, ako toľko sme v súčasnosti.

Koľko dievčat bolo na stretnutí?

Riešenie

Boli 8 dievčat, pretože:

5 x 8 = 40 (ak by sme boli päťkrát viac ako my ...)
40 - 24 = 16 (... bolo by nás toľko viac ako 24 ...)
24 - 8 = 16 (… o koľko menej sme v súčasnosti).