Podrobne

Vstupuje do boja

Vstupuje do boja

Na priloženom obrázku je znázornený operátor, ktorý zdvíha bojové vlajky, a preto v prospech všetkých tých, ktorí nie sú oboznámení s námornými signálmi, vysvetlíme, že predstavujú slávny bojový krik španielsko-americkej vojny: „Pamätajte na Maine!“

Veliteľovi lietadla je ukázaný, ako pripravuje na mape plán útoku, s ktorým má v úmysle zaútočiť a potopiť celú flotilu nepriateľských lodí a zničiť ich čo najrýchlejšie.

Od bodu, ktorý zaberá veľká loď, nakreslite jednu súvislú čiaru cez šesťdesiat tri malé lode a vráťte sa na východiskový bod, urobte čo najmenej „priamych“ pohybov, ako hovoríme v jazyku jazyka hádanky.

Riešenie

Existuje mnoho jednoduchých spôsobov, ako vykonať riešenie s 15 až 18 pohybmi, ale ten, ktorý tu ponúkame, zahŕňa iba 14 pohybov, ktoré sa vracajú do východiskového bodu, a zdá sa, že najlepšou možnou odpoveďou je:

Video: Starý Zákon, 09 - Zápas na hore Karmel - (Apríl 2020).