Komentáre

Problém vekov

Problém vekov

Alberto má tridsaťpäť rokov, Beatriz dvanásť a Cecilia pätnásť.

Kedy sa suma vekov Betriz a Cecilia rovná veku Alberta?

Riešenie

O 8 rokov Alberto bude 43, Beatriz bude 20 a Cecilia 23. (20 + 23 = 43)