Podrobne

Koľko detí má Juan?

Koľko detí má Juan?

Juan má päť synov, z ktorých každý má sestru.

Koľko detí má Juan?

Riešenie

máte šesť detí: päť chlapcov a jedno dievča.