Podrobne

Od jedného do ôsmich

Od jedného do ôsmich


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Čísla od 1 do 8 umiestnite na nasledujúcu tabuľu tak, aby sa číslo umiestnené v každom červenom poli rovnalo súčtu čísel umiestnených v bielych rámčekoch, ktoré ho obklopujú:

Riešenie

6 7 1
8 4
2 5 3

Aby sme dosiahli riešenie, môžeme vykonať nasledujúce zdôvodnenie: Je zrejmé, že číslo 8 sa nedá umiestniť do bielych políčok, pretože akákoľvek suma s touto hodnotou by vrátila číslo väčšie ako 8. Z toho tiež dospejeme k záver, že 7 musí ísť do červeného štvorca, pretože jeho umiestnenie v rohu by akákoľvek suma s touto hodnotou vrátila číslo väčšie alebo rovné ôsmim a vieme, že 8 ho už máme umiestnené v červenom rámčeku.

Podobným spôsobom sme dospeli k záveru, že 1 a 2 musia ísť do rohov. Z tohto umiestnime tieto hodnoty a zvyšok odpočítame postupne.