Podrobne

Hranie s pentominos

Hranie s pentominos

Pentomino je druh polyomino, ktorý pozostáva z geometrického útvaru zloženého z piatich štvorcov spojených svojimi stranami. Existuje päť možných pentomínov z piatich štvorcov, ktoré sú identifikované podobnosťou s rôznymi písmenami abecedy. Pentomíny získané od ostatných axiálnou symetriou alebo rotáciou sa nepočítajú ako rôzne pentomíny. Nasledujúci obrázok zobrazuje všetky možné spôsoby:

Ste schopní vyplniť obdĺžnik 6 x 10 štvorcov pomocou všetkých pentomínov?

Riešenie

Existuje veľa spôsobov, ako to urobiť. Tu uvádzame jeden.

Viac informácií nájdete na Wikipédii.

Video: 255 and Pac-Man - Numberphile (Júl 2020).