Podrobne

Koľko štvorcov môžete počítať?

Koľko štvorcov môžete počítať?

Koľko štvorcov môžete vytvoriť z tohto obrázku spojením štyroch jeho bodov?

Štyri rohy každého štvorca musia zodpovedať štyrom bodom na výkrese.

Riešenie

Môže sa vytvoriť celkom 11 štvorcov:

5 malých štvorcov:

4 stredné štvorce

2 veľké štvorce