Informácie

Tri klobúky

Tri klobúky

Máme tri deti a ukážeme im tri červené a dve zelené klobúky. Dali sme ich do jedného riadku a položili každý jeden klobúk na hlavu tak, aby ten prvý nevidel žiaden klobúk, druhý videl jeden a tretí jeden, potom im povieme, že ten prvý, kto uhádne, aká je ich klobúk, je , budete mať tašku s pamiatkami na ceny.

Ako je možné uhádnuť farbu klobúka?

Riešenie

Prvé dieťa, ktoré nevidí klobúk, uhádne jeho farbu.

Záver, ku ktorému dospel, je nasledujúci: Keďže tretie dieťa vidí dve čiapky a nič nehovorí, znamená to, že nevidí dve zelené čiapky, pretože by vyvodil záver, že jeho červené sú. Keby druhý videl pred sebou zelený klobúk, prvý by vedel, že jeho musí byť zelený, pretože nepočuje, že tretia strana tvrdí, že má červenú. Preto prvý vyvodzuje, že jeho je červený.