Komentáre

Velázquez

Velázquez

V roku 1999 sa oslávil štvrtý storočie narodenia Velázqueza. Rok, keď zomrel, je násobkom 5, ktorých desiatky nie sú prvočísla. Ak sú všetky čísla v tomto počte 13,

Aký starý mal veľký maliar?

Riešenie

Žil 61 rokov. Rok, keď zomrel, musí začať od 16 do konca 0 alebo 5. Hodnoty desiatok môžu byť 0, 4, 6, 8 alebo 9. Testovanie rôznych kombinácií môže byť iba 1360.