Informácie

Najdlhšia čiara

Najdlhšia čiara

Pozrite sa pozorne na nasledujúci obrázok. Zobrazené sú dve čiary, z ktorých jedna sa zdá byť vytvorená dvoma šípkami a druhá dva chvosty šípok. Ktorá z dvoch horizontálnych čiar je dlhšia?

Riešenie

Obidve majú rovnakú dĺžku, Čiary, ktoré opúšťajú konce, spôsobujú, že vidíme jeden dlhší ako druhý, ale obe vodorovné čiary sú totožné.

Video: Gdo má najdlhšiu čiaru na mierenie (Septembra 2020).