Články

Ťažký problém

Ťažký problém

Opýtajte sa svojich priateľov, či môžu píšte päť nepárnych číslic, ktoré pridajú štrnásť, Je skutočne prekvapujúce, aký absorpčný je tento problém a koľko času ľudia trávia jeho riešením. Na prvý pohľad je to jednoduchý problém.

Riešenie

Pamätajte, že vyhlásenie nám hovorí o čísliciach, nie o číslach. Tu sú:
11 + 1 + 1 + 1 = 14