Krátko

Skutočný boj

Skutočný boj

V histórii Francúzska sa rozpráva vtipný príbeh o tom, ako bol Dolphin zachránený pred hroziacim kamarátom, zatiaľ čo hral šach s vojvodom z Burgundska, ktorý lámal dosku na hlavu a rozdeľoval ju na osem kusov.

Šachoví autori často uvádzajú tento príbeh ako príklad, že nie vždy je dobré hrať, aby sme zvíťazili, a tiež vyvolali silnú líniu útoku známu ako King's gambit.

Skutočnosť, že doska bola rozdelená na osem častí, vždy zapôsobila na moju mladú fantáziu, pretože sa zdalo možné z nej získať prvky relevantného problému. Obmedzenie na týchto osem častí nespôsobuje veľké ťažkosti alebo rozmanitosť, ale keďže sa necítim ochotný odkloniť sa od historických udalostí, dám svojim čitateľom jednoduchý problém vhodný pre leto.

Ukážte, ako zhromaždiť osem častí výkresu a vytvoriť perfektnú šachovnicu 8x8.

Hádanka je jednoduchá a slúži na výučbu hodnotného pravidla, ktoré sa musí pri konštrukcii hádaniek tohto druhu rešpektovať.
Pretože neexistujú dva kusy rovnakého tvaru, nedochádza k nejasnostiam a riešenie sa stáva ťažším.

Riešenie

Nasledujúci obrázok zobrazuje šachovnicu, ktorú mladý delfín zlomil na hlave vojvoda z Burgundska po tom, čo bol reštaurátorom reštaurátora obnovený.