Podrobne

Zníženie stúpania

Zníženie stúpania

Toto video vytvára paradoxnú situáciu. Vidíme cestu, ktorá má zrejme sklon
nad a napriek tomu niektoré jednoduché lopty umiestnené na ceste sú schopné vyšplhať sa na ňu.

Riešenie na konci videa.