Podrobne

Predať ovce

Predať ovce

Pokorný farmár chodí na trh, aby vymenil všetky svoje ovce za kozy a kone. Po príchode na trh zistí, že predajca ponúka 56 koní pre všetky svoje ovce a ďalší súhlasí s dodaním 63 kráv za 72 oviec, ktoré vlastní.

Farmár sa chce zbaviť všetkých oviec a chce si kúpiť kone aj kravy.

Ako musíte predať 72 oviec, aby ste dostali nejaké kravy a nejaké kone, bez toho, aby ste si nejaké ovce prebrali?

Riešenie

Kravy a kone nie je možné kúpiť bez oviec.

Dôvody sú tieto:

Prvý predajca ponúka 7 kráv na každých 8 oviec, zatiaľ čo druhý ponúka na výmenu 9 oviec za 7 koní. To znamená, že ak sa chcete zbaviť všetkých zvierat, musíte nájsť deliteľné číslo medzi 8 a ďalšie deliteľné číslo medzi 9, ktoré pridáva až 72 oviec, ale to nie je možné, pretože nie je možné deliť 72 x 8 a zvyšok je deliteľný. medzi deviatimi alebo naopak.