Komentáre

Nemožné cesty

Nemožné cesty

Nakreslite čiaru, ktorá spája dve červené políčka. Potom nakreslite ďalšiu čiaru, ktorá sa pripojí k modrým rámčekom, a nakoniec ďalšiu, ktorá sa pripojí k zeleným rámčekom. Žiadna z čiar by nemala pretínať alebo opúšťať oblasť definovanú výkresom.

Dokážete to pochopiť

Riešenie

Toto je možné riešenie: