Informácie

Číselná krížovka

Číselná krížovka


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Do nasledujúcej tabuľky vyplňte 4 číslice od 1 do 9, aby čísla, ktoré tvoria, boli v súlade s týmto:

  1. Číslo tvorené dvoma číslicami v riadku 1 je násobkom 5 a 3.
  2. Číslo tvorené dvoma číslicami v riadku 2 je násobkom 9.
  3. Číslo tvorené dvoma číslicami stĺpca A (odčítané zhora nadol) je násobkom 4.
  4. Číslo tvorené dvoma číslicami stĺpca B (čítané zhora nadol) je násobkom 11.
B
1
2

Riešenie

Podľa podmienky (1) je číslo prvého riadku násobkom 5 a 3. Ak je násobkom 5, musí končiť číslom 5 alebo 0, ale keďže neexistujú nuly, bude to číslo 5, to znamená B1 = 5.

Podmienka 4 hovorí, že číslo tvorené dvoma číslicami stĺpca B (čítané zhora nadol) je násobkom 11. Pretože číslo v riadku 1 končí číslom 5, potom B2 musí byť 5 a tak úplný počet stĺpcov B je 55. To znamená, že B2 = 5

Podmienka (2) nám hovorí, že číslo tvorené dvoma číslicami v riadku 2 je násobkom 9, takže súčet jeho čísel musí byť násobkom 9, ako vieme, že končí číslom 5, A2 musí byť 4 a preto celkový počet riadkov 2 je 45.

A1 musí to byť aj násobok 3 (pretože súčet jeho čísel je násobkom 3) a končí číslom 5, takže môže byť iba 15, 45 alebo 75, to znamená, A1 = 1,4,7

Nakoniec podmienka (3) naznačuje, že číslo tvorené dvoma číslicami stĺpca A (čítané zhora nadol) je násobkom 4, takže musí byť 14, 44 alebo 74, z ktorých jediné je násobok 4 je 44 A1 = 4.

Riešená krížovka je teda nasledovná:

B
1 4 5
2 4 5