Články

Skreslené čiary

Skreslené čiary

Obrázky, ktoré vám ukážeme nižšie, sú tvorené štvorcami alebo obdĺžnikmi vytvorenými z rovnobežiek
horizontálne aj vertikálne, hoci sa zdá, že tieto čiary sú zdeformované. Vykazujú rôzne
mriežky, do ktorých boli začlenené malé štvorce, ktoré sú rovnobežné s ostatnými, ale ktoré sú príčinou
pocit, že vidíme postavu so zakrivenými čiarami. Posúďte sami: