Podrobne

Koľko synov a dcér?

Koľko synov a dcér?

Moja dcéra má toľko sestier ako bratov a každý z jej bratov má dvakrát toľko sestier ako bratov.

Koľko mám synov a dcér?

Riešenie

Mám 4 dcéry a troch synov.

Každá dcéra má 3 sestry a troch bratov a každý syn má 4 sestry a dvoch bratov, dvakrát toľko sestier ako bratov.