Informácie

Tón hlasu

Tón hlasu

Ak Miguel hovorí menej ako Sofia a Antonia hovorí hlasnejšie ako Sofia,

Miguel hovorí hlasnejšie alebo nižšie ako Antonia?

Riešenie

Hovorte nižšie