Krátko

Kto je najstarší?

Kto je najstarší?

Ana, Berta a Carla sa zúčastňujú súťaže, v ktorej sú uvedené tieto výsledky:

  • 1. Najmladší z troch získal najmenší počet bodov.
  • 2. Berta získala polovicu bodov najstaršieho dievčaťa.
  • 3. Carla získala spolu toľko bodov ako ostatné dva body.

Kto je najstarší z týchto troch?

Riešenie

Najstaršia je Ana. Berta nemôže byť, pretože dostane polovicu bodov, ktoré sú väčšie. Keby to bola Carla, znamenalo by to, že po získaní súčtu bodov ďalších dvoch (podľa bodu 3) Berta a Ana nakreslili tie isté body (podľa bodu 2), ktoré sú v rozpore s bodom 1, takže čím väčšie je Ana, najmenšia je Berta, a preto je Carla stredná a získala najvyššie skóre.