Krátko

Kopec kameňov

Kopec kameňov

Každý z kameňov v hromade spočíva na dvoch spodných radoch. Číslo každého kameňa predstavuje rozdiel medzi počtom týchto dvoch kameňov, na ktorých je založený.

Aké sú čísla chýbajúcich kameňov s vedomím, že v dolnom riadku sa číslice 0 až 9 objavujú iba raz?

Riešenie

Tu je riešenie: