Krátko

Porcie hrudníky

Porcie hrudníky

Porcia, protagonistka obchodníka Benátok od Williama Shakespeara, je nútený jeho otcom, aby sa oženil s nápadníkom, ktorý si spomedzi troch truhiel (jeden zo zlata, druhý zo striebra a druhý z olova) vyberie ten, ktorý obsahuje jeho portrét.

Porcia má na hrudi vyryté nasledujúce nápisy, aby sa oženil so svojím milovaným, ktorý je z tých najinteligentnejších nápadníkov.

  • Nápis zlatého hrudníka je: Portrét je na tomto hrudi.
  • Nápis na striebornej hrudi je: Portrét nie je v tejto hrudi.
  • Nápis na hlavnej hrudi je: Portrét nie je v zlatej hrudi.

Porcia vysvetľuje nápadníkom, že iba jedno z tvrdení je pravdivé,

Aká hrudník obsahuje portrét Porcie?

Riešenie

Nápisy zlatého hrudníka a prívodu sú v rozpore s tým, čo jeden musí byť nepravdivý a druhý pravdivý. Pretože nám hovoria, že máme iba jedno pravdivé tvrdenie, musí byť inkrustácia striebornej truhly nepravdivá portrét bude na striebornej hrudi.