Podrobne

Rímska armáda

Rímska armáda

Veliteľ starodávnej armády Ríma sa rozhoduje dať každému zo svojich vojakov pamätné plavidlo pri príležitosti výročia dobytí Galie. Dajte teda miestnemu hrnčiarovi pokyn, aby pripravil nádoby a nechal ich dokončiť v deň výročia. Ak hrnčiar vyrába 25 nádob každý deň, na konci funkčného obdobia by mu zostalo 15, ale ak by mal 26, zostalo by na konci volebného obdobia 8.

Koľko vojakov má armáda?

Riešenie

Pretože rozdiel medzi prvým prípadom a druhým prípadom je len o jedno plavidlo denne, vieme, koľko plavidiel je ich viac, pretože by vyrobilo 15 plavidiel potrebných na objednávku a 8 ďalších plavidiel, tj 23 plavidiel viac ako V prvom prípade. Pred oslavou musí zostať 23 dní. Ak vyrábate 25 plavidiel denne, budete mať 575 kusov a keďže máte mať 15, celkový počet plavidiel bude 590, čo zodpovedá celkovým počtom vojakov.