Informácie

Učenie sa jazyka ponorením

Učenie sa jazyka ponorením


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Imerzia je proces, pri ktorom sa deti učia svoj rodný jazyk, ale dá sa použiť aj vo vzdelávacom prostredí. V niektorých krajinách, kde úradným jazykom nie je jazyk, ktorým sa v skutočnosti hovorí, sa v školách na vyučovanie úradného jazyka používa ponor. Niektoré spoločnosti (ako Rosetta Stone) tiež používajú metódu ponorenia do svojich jazykových programov. Z čítania článku na Wikipédii sa zdá, že učenie sa (druhého) jazyka ponorením sa väčšinou používa u detí a trvá dosť dlho.

  • Existujú štúdie, ktoré porovnávajú učenie sa jazyka ponorením a učenie sa inými prístupmi?
  • Je ponorenie rovnako užitočné pre dospelých aj pre deti?

Toto je čiastočná odpoveď. Podľa „Immersion Education for the Millennium: What We Have Learn from 30 Year of Research on Second Language Immersion“ (Cummins, 1998), na základe kanadského príkladu stavu ponorenia sa do francúzskeho jazyka:

Aby ponorné vzdelávanie dosiahlo svoj maximálny potenciál, musí byť integrované do vzdelávacej filozofie, ktorá presahuje rámec disciplíny aplikovanej lingvistiky. Študenti musia mať príležitosť silne komunikovať v cieľovom jazyku, ak chcú integrovať svoj jazyk a kognitívny rozvoj so svojimi rastúcimi osobnými identitami.

Všimol som si to aj vtedy, keď som bol učiteľom v Japonsku (som Austrálčan), kde (a toto je neoficiálny postreh) viacjazyční študenti zrejme preberali jazyk ponorením, nie v triede. To isté platilo aj pre mňa, na hodinách japončiny mi to príliš nešlo, ale ponorením sa do okolia som sa jazyk (aspoň funkčné časti) naučil veľmi rýchlo.

Skvelou referenciou je „Integrating Language and Content in Immersion Classrooms: Research Perspectives“ (Swain, 1998), pričom je dôležitým bodom, že tradičný spôsob výučby aspektov jazyka, napr. gramatika izolovane, teda bez kontextu, nie je zvlášť účinným prostriedkom rozvoja jazyka.


Pri ponorení do učenia sa cudzích jazykov dospelí dosahujú a zachovávajú mozgový vzorec rodeného hovorcu

Prvá séria štúdií mozgu svojho druhu ukazuje, ako môže dospelý, ktorý sa učí cudzí jazyk, začať používať rovnaké mozgové mechanizmy ako rodený hovorca. Výskum tiež ukazuje, že druh kontaktu s jazykom môže určiť, či dosiahnete spracovanie mozgu v rodnom jazyku, a že učenie sa v podmienkach ponorenia môže byť pri dosahovaní tohto cieľa efektívnejšie ako typický tréning v triede. Výskum tiež naznačuje, že mozog si časom upevňuje znalosti cudzieho jazyka, podobne ako keď sa človek učí jazdiť na bicykli alebo hrať na hudobný nástroj.

Najnovšia z tejto série štúdií bola publikovaná online v časopise PLOS ONE výskumníci z Georgetown University Medical Center (GUMC) a University of Illinois v Chicagu.

„V posledných rokoch začali výskumy naznačovať, že dospelí, ktorí sa učia cudzí jazyk, sa môžu spoliehať na rovnaké mozgové mechanizmy ako rodení hovoriaci jazyka, a že to môže platiť aj pre tie časti cudzieho jazyka, ktoré sú obzvlášť ťažké sa naučiť, ako je jeho gramatika,“ vysvetľuje Michael Ullman, Ph.D., profesor neurovedy na GUMC a hlavný riešiteľ štúdií. "Potvrdili sme to v našich štúdiách."

Avšak aj keď je pravda, že študenti cudzích jazykov by mohli byť schopní dosiahnuť prirodzené spracovanie gramatiky, Ullman hovorí, že nebolo vôbec jasné, ako sa tam môžu dostať? to znamená, čo presne umožňuje študentovi dosiahnuť prirodzené spracovanie.

Ullman a vedúca autorka Kara Morgan-Short, Ph.D., z University of Illinois v Chicagu, najskôr testovali, či sú dôležité podmienky, za ktorých sa človek učí cudzí jazyk. Konkrétne je typ expozície v cudzom jazyku, ktorý sa bežne nachádza v triedach, s množstvom vysvetlení o gramatike, viac či menej prospešný ako typ expozície v situácii ponorenia, v ktorej neexistujú žiadne takéto vysvetlenia, ale jednoducho mnohé jazykové príklady. ?

"Prekvapivo predchádzajúce štúdie zistili, že typ vystavenia, ktorý sa zvyčajne vyskytuje v triedach, vedie k lepšiemu učeniu ako ten, ktorý sa zvyčajne vyskytuje pri ponorení. Žiadne štúdie sa však nezaoberali skutočnými mechanizmami mozgu po rôznych typoch vystavenia," hovorí Morgan-Short. Pretože sa cudzí jazyk učí tak pomaly, predchádzajúce štúdie neskúmali výsledky rôznych typov vystavenia mimo raných fáz učenia, pretože čakanie na vysokú odbornosť účastníkov bude trvať príliš dlho, hovorí.

Aby sa tento problém obišiel, vedci prišli so šikovným riešením. Namiesto toho, aby ľudí naučili celý cudzí jazyk, naučili ich veľmi malý jazyk s iba 13 slovami, ktoré sa týkali častí a pohybov počítačovej hry. Samotný jazyk bol vymyslený a jeho gramatika bola zostavená tak, aby bola podobná ako v iných prirodzených jazykoch, ale v dôležitých ohľadoch sa líšila od ich rodného jazyka, napríklad v gramatickej štruktúre.

Vedci zistili, že po niekoľkých dňoch dospelí skutočne dosiahli vysokú znalosť jazyka bez ohľadu na to, či prešli tréningom v triede alebo ponorením. Merania spracovania mozgu však ukázali, že rôzne typy tréningu viedli k rôznym mozgovým mechanizmom.

„Len ponorný tréning viedol k úplnému spracovaniu gramatiky v mozgu,“ hovorí Ullman. "Takže ak sa naučíte jazyk, môžete začať používať procesy mozgu v rodnom jazyku, ale možno budete potrebovať skôr ponorenie ako vystavenie v triede." (Tieto výsledky boli publikované online 23. augusta 2011 v časopise Journal of Cognitive Neuroscience.)

Pre štúdiu publikovanú v PLoS ONE si vedci položili ďalšiu veľmi zaujímavú otázku: Čo sa stane, keď dosiahnete vysokú znalosť cudzieho jazyka, ak sa mu pravidelne nevystavujete? Strácate používanie akýchkoľvek mozgových mechanizmov v rodnom jazyku, ktoré ste dosiahli? Mnohí študenti nie sú vždy vystavení, čo robí túto otázku kritickou, hovorí Ullman.

Takže bez toho, aby vopred varovali účastníkov výskumu, výskumníci im zavolali v priemere o päť mesiacov neskôr a požiadali ich, aby sa vrátili na ďalšie kolo skenovania mozgu. Keďže jazyk bol vymyslený, vedci si boli istí, že účastníci s ním počas celej tejto doby nemali žiadny kontakt.

Vedci si neboli istí, čo nájdu, pretože to bola prvá štúdia skúmajúca mozog po takom období bez expozície. Predchádzajúce štúdie, ktoré testovali iba zmeny v odbornosti, však neprekvapivo zistili, že študenti cudzích jazykov si po takýchto obdobiach vo všeobecnosti viedli horšie, takže vedci predpokladali, že aj mozog bude menej prirodzený.

"Na naše prekvapenie sa účastníci v skutočnosti stali natívnejšími, ako je ich mozgové spracovanie gramatiky," hovorí Ullman. "A to platilo pre učebné aj ponorné tréningové skupiny, aj keď stále platilo, že iba ponorná skupina vykazovala úplné natívne spracovanie."

Ullman verí, že v priebehu času sa pamäť jazyka „konsolidovala“ v mozgu, pravdepodobne rovnakými mechanizmami, ktoré sú základom aj rodného jazyka. Hovorí, že tento proces je pravdepodobne podobný upevňovaniu mnohých ďalších zručností, ktoré by sa človek mohol naučiť, ako napríklad naučiť sa jazdiť na bicykli alebo hrať na hudobný nástroj.

Zaujímavé je, že účastníci nepreukázali ani zlepšenie, ani stratu odbornosti počas rovnakého päťmesačného obdobia, aj keď sa ich mozgy stali viac natívne, hovorí Ullman. Vedci si nie sú istí, prečo by to tak mohlo byť, aj keď je možné, že zmeny v odbornosti mohli byť v skutočnosti pozorované s presnejšími meraniami, alebo že zlepšenia nastali nejaký čas po tréningu, ale potom sa postupne stratili bez praxe počas piatich mesiacov. .

Ullman hovorí, že aj bez pozorovaných zmien v odbornosti sú zmeny mozgu dôležité. "Mechanizmy mozgu v pôvodnom jazyku sú jasne vhodné pre jazyk, takže dosiahnutie ich použitia je pre študentov cudzích jazykov zásadným úspechom. Máme podozrenie, že by to malo viesť k zlepšeniu zachovania jazyka a vyššej znalosti v priebehu času."

Podporu pre štúdie PLoS ONE a JoCN poskytli National Institutes of Health, National Science Foundation a Georgetown University Dissertation Fellowship.


Príjemcovia grantu 2020

Ke Kula ‘O Pi’ilani, Wailuku, Havaj, 90 000 dolárov

Cieľom Ke Kula ‘O Pi’ilani je zvýšiť osvojovanie si jazyka, gramotnosť a plynulosť implementáciou doučovacieho programu a zdrojov. Program bude vykonávať aj školenia odborného rozvoja, workshopy Hānai ʻAi na výrobu tradičných nástrojov na výrobu potravín na učenie sa, precvičovanie a používanie jazyka, spolu s programovými triedami Ka Piko Kaiao na zvýšenie plynulosti jazyka a kultúry.

Keweenaw Bay Ojibwa Community College, Baraga, Michigan, 90 000 dolárov

Keweenaw Bay Ojibwa Community College vyvinie a implementuje trvalé značenie, získa zdroje pre všetky zariadenia a absolvuje 16 školení pre učiteľov a zamestnancov. Vysoká škola bude tiež implementovať týždenné vyučovanie Nookomis/Mishomis, rozvíjať a implementovať učebné osnovy a začleňovať používanie jazyka do komunitných programov.

Kulaniakea, Honolulu, Havaj, 90 000 dolárov

Projektový tím pre Kulaniakea vytvorí komplexný plán kurikula a zodpovedajúce vzdelávacie materiály. Vyrobia tri prototypy vzdelávacích materiálov a sprievodných plánov hodín. Potom budú pilotne testovať a hodnotiť plány hodín a vzdelávacie materiály s deťmi a rodičmi v predškolskom veku.

Spoločnosť Lakota Waldorf, Kyle, Južná Dakota, 90 000 dolárov

Lakotská waldorfská spoločnosť bude pokračovať v práci, ktorá zaistí, aby všetci študenti dostali jazykový kurz Lakota, nepočítajúc každodenné konverzačné interakcie počas obedov, prestávok a iných situácií. Zabezpečia tiež, aby sa každý študent zúčastnil divadelnej hry, poznal štyri piesne a mohol preukázať znalosť príbehov týchto hier a aby sa všetci učitelia a zamestnanci zúčastňovali týždenných jazykových kurzov Lakota.

Indická komunita Lower Sioux, Morton, Minnesota, 90 000 dolárov

S týmto financovaním komunita zintenzívni výučbu jazykov pre učiteľov a zamestnancov, najme učňa učiteľov jazykov na zvýšenie počtu učiteľov jazykov a vytvorí a nahrá materiály rodinného jazyka na zvýšenie osvojovania si jazyka rodičmi a komunitou. Komunita tiež rozšíri výučbu úplného ponorenia do školy Cansayapi Wakanyeza Owayawa Oti.

Kmeň Northern Arapaho, Ft. Washakie, Wyoming, 90 000 dolárov

Kmeň bude pokračovať v akvizičnom projekte Arapaho Language a prijme ďalších troch učňov. Všetkým učňom bude pridelený hlavný učiteľ, aby sa naučili jazyk, hovorili arapahsky a pochopili jeho dôležitosť pre arapahov. Účastníci projektu budú hovoriť jazykom tak, že budú študentov učiť pomocou lekcií vypracovaných počas trvania projektu.

Oneida Nation, Oneida, Wisconsin, 90 000 dolárov

Prostredníctvom tohto projektu dvaja zmluvní stážisti získajú schopnosť hovoriť na druhej úrovni a pochopia celú slovnú zásobu jazyka Oneida a študenti jazykového hniezda zvýšia svoju znalosť jazyka Oneida. Ďalej bude pre študentov inštalovaná vonkajšia vzdelávacia učebňa, aby sa podporilo spojenie s pozemkom, rozvíjali sa zručnosti pri riešení problémov a kritickom myslení a aby sa podľa pozorovaní zamestnancov zvýšilo zachovanie jazyka.

Pueblo of Sandia, Bernalillo, Nové Mexiko, 90 000 dolárov

Prostredníctvom jazykového programu Tiwa bude táto organizácia poskytovať výučbu deťom a dospelým a vyvíjať elektronické zdroje a ručne vyrobené materiály na využitie pri výučbe jazykov. Materiály budú katalogizované a sprístupnené pri pokladni alebo cez intranet. Okrem toho šesť kmeňových členov absolvuje kurz Filozofia domorodcov online prostredníctvom Inštitútu domorodých Montessori.

Thunder Valley Community Development Corporation, Porcupine, Južná Dakota, 90 000 dolárov

Táto organizácia vytvorí predškolské osnovy na tému Lakȟóta Montessori a navrhne 20 autentických príbehov Lakȟóta, ktoré sa budú používať vo všetkých triedach a pri vyučovaní. Organizácia tiež spustí mobilnú aplikáciu „Unci Stories“ a zmení dizajn a premenuje svoje súčasné Montessori prostredníctvom učebných osnov pre dospelých.


Ako ponorenie pomáha naučiť sa jazyk

Naučiť sa cudzí jazyk nie je nikdy ľahké, ale na rozdiel od všeobecnej múdrosti je možné, aby dospelí spracovali jazyk rovnakým spôsobom ako rodený hovorca. A postupom času sa spracovanie zlepšuje, aj keď sa zručnosť nevyužíva, uvádzajú výskumníci.

Pre svoju štúdiu v časopise PloS One vedci použili umelý jazyk 13 slov, úplne odlišný od angličtiny. „Je úplne nepraktické sledovať niekoho až k vysokej odbornosti, pretože to trvá roky a roky,“ povedal hlavný autor, Michael Ullman, neurovedec z Georgetown University Medical Center.

Jazyk sa zaoberal figúrkami a pohybmi v počítačovej hre a výskumníci testovali odbornosť tým, že požiadali testované subjekty, aby hru zahrali.

Subjekty boli rozdelené do dvoch skupín. Jedna skupina študovala jazyk vo formálnej triede, zatiaľ čo druhá bola vyškolená ponorením.

Po piatich mesiacoch si obe skupiny zachovali jazyk, aj keď ho vôbec nepoužívali, a obe skupiny vykazovali spracovanie mozgu podobné ako u rodeného hovorcu. Ale ponorná skupina zobrazila úplné mozgové vzorce rodeného hovorcu, povedal Dr. Ullman.

On a jeho tím použili techniku ​​nazývanú elektroencefalografia alebo EEG, ktorá meria spracovanie mozgu pozdĺž pokožky hlavy.

Výskum má niekoľko aplikácií, povedal doktor Ullman.

„To by nám malo pomôcť pochopiť, ako môžu študenti cudzích jazykov dosiahnuť natívne spracovanie pomocou zvýšenej praxe,“ povedal. "Dáva to zmysel, že by ste chceli, aby váš mozog pracoval ako cudzí hovoriaci."

A hoci to môže vyžadovať čas a ďalší výskum, práca „môže alebo by mala pomôcť pri rehabilitácii ľudí s traumatickým poranením mozgu,“ dodal.


Aeon pre priateľov

Povedzte mi, či vám to znie povedome: práve ste zhasli svetlo, hlavu máte na vankúši, oči máte zatvorené, a napriek tomu namiesto toho, aby ste sa unášali do ríše snov, sa pristihnete, že premýšľate o niečom, čo sa v ten deň stalo. Prekvapivo k tomuto procesu reaktivácie spomienok dochádza aj vtedy, keď si to neuvedomujete, a nielenže je to normálne, môže to dokonca zlepšiť vašu pamäť.

Ako výskumník v druhom jazyku sa obzvlášť zaujímam o využitie tohto fenoménu, aby som pomohol ľuďom naučiť sa nové jazyky. Nedávno som bol nadšený z jeho potenciálu, keď som sa zúčastnil sympózia na výročnom stretnutí spoločnosti Cognitive Neuroscience Society v New Yorku, kde výskumníci diskutovali o tom, čo sa naučili o reaktivácii pamäte.

Jedna cesta práce pochádza z Kolumbijskej univerzity v New Yorku, kde neurovedkyňa Daphna Shohamy používa skenovanie mozgu pomocou fMRI na meranie metabolizmu kyslíka a v súvislosti s tým aj nervovú aktivitu. Zistila, že keď je odmenená jedna z dvoch súvisiacich položiek, druhá položka sa zabalí aj do pozitívnej pamäte. Ak chcete uviesť skutočný príklad, povedzme, že ste si kúpili pár topánok značky Y. Ak vám potom niekto pochváli topánky, s väčšou pravdepodobnosťou si znova kúpite značku Y, aj keď kompliment nemal nič spoločné so značkou Y. Pokračujúc v našej analógii, Shohamyho laboratórium zistilo, že množstvo aktivity vygenerovanej komplimentom (ako merané pomocou fMRI) pozitívne koreluje s pravdepodobnosťou, že si znova kúpite značku Y. Inými slovami, pamäťové centrum vášho mozgu, hipokampus, spojilo nielen značku a topánky, ale aj informácie spojené s oboma, ako napríklad kompliment. To všetko sa znova aktivuje, keď si kúpite ďalšie topánky, aj keď o tom neviete.

Účastníci Shohamyho štúdie si neboli vedome vedomí vplyvu takéhoto párovania na ich rozhodnutie – aj keď boli úplne bdelí. K reaktivácii pamäte však dochádza aj počas spánku, keď sme skutočne v bezvedomí. Na Northwestern University v Illinois Ken Paller a kolegovia zistili, že spánok s pomalými vlnami – bežnejšie známy ako hlboký spánok – môže spôsobiť reaktiváciu pamäte kvôli obdobiam zvýšenej nervovej synchrónie, keď sa veľa neurónov aktivuje spoločne.

Pallerovo laboratórium, ktoré je obzvlášť zaujímavé pre učenie sa jazykov, zistilo, že reaktiváciu pamäte počas spánku s pomalými vlnami možno manipulovať s cieľom zlepšiť špecifické spomienky. Zistili napríklad, že ak spárujete zvuk s obrazom, keď ste bdelí, a potom zvuk prehráte počas spánku s pomalými vlnami, zlepší sa tým neskoršie zapamätanie tohto obrazu – hoci efekt závisí od toho, ako dobre ste sa naučili párovanie pri prvom čas. Pallerovo laboratórium zistilo, že efekt platí bez ohľadu na typ vyvolanej informácie: všetko od hrania melódie až po odnaučenie sa stereotypných asociácií, všetko profituje z reaktivácie počas spánku.

Najzrejmejšia aplikácia na učenie sa cudzieho jazyka by bola pri udržiavaní novej slovnej zásoby. Mnoho ľudí sa už učí cudzojazyčnú slovnú zásobu spárovaním s prekladom v ich rodnom jazyku. Tento typ párovania je veľmi podobný tomu, čo už vykonalo Pallerovo laboratórium, a preto je pravdepodobné, že rozšírenie na výučbu druhého jazyka by bolo úspešné.

Ešte zaujímavejšia je možnosť, že reaktivácia pamäte môže byť nápomocná pri efektívnom ponorení sa do jazyka. upresňujem efektívne ponorenie do jazyka, pretože výskum ukazuje, že ponorenie je sotva všeliekom na vyliečenie vašich neduhov pri učení sa jazyka. Skúsenosti so štúdiom v zahraničí sú efektívnejšie ako domáce vzdelávanie len vtedy, keď študenti využijú ďalšie príležitosti na používanie druhého jazyka. Tieto príležitosti zahŕňajú účasť na každodenných zážitkoch, ako je napríklad cesta autobusom alebo nakupovanie potravín, ako aj miestne kultúrne zážitky – to všetko ponúka množstvo podnetov a kontextov, ktoré nie je možné odovzdať v typickom prostredí triedy.

Získanie tejto výhody jednoducho strávením času v zahraničnej spoločnosti môže byť náročné. Obľúbené turistické destinácie ako Florencia, kde som študoval, sú zvyknuté na anglicky hovoriacich návštevníkov a tam dobre zmýšľajúci ľudia vám pokusy rozprávať sa po taliansky s angličtinou často vrátia. Jedným zo spôsobov, ako som to obišiel, bolo dobrovoľníctvo na miestnych školách. Aj keď som tam bola pomáhať škôlkarom a prvákom s angličtinou, učila som ich pomocou taliančiny. Ďalším spôsobom, ako si pomôcť s cvičením, je jednoducho zostať mimo centra mesta. Návšteva obchodov, ktoré sa zvyčajne nestarajú o turistov, výrazne zvýši vaše šance na stretnutie s ľuďmi, ktorí oceňujú vaše začínajúce jazykové znalosti, a nie cynickí. Tento typ pozitívneho posilnenia je neoceniteľný: každá pozitívna skúsenosť, ktorú som vo mne vyvolal, ma chce ďalej praktizovať.

Ak prekročíme zrejmú myšlienku, že viac praxe je lepšie, je pravdepodobné, že prax je najefektívnejšia v kombinácii s dostatočne hlbokým spánkom. Pallerova práca, rozšírená o študentov, ktorí sa ponoria do jazyka, by nám mohla umožniť poskladať balík podľa toho, ktoré položky sa znovu aktivujú a následne ponechajú. Pochopenie miery, do akej môže reaktivácia pamäte počas spánku podporiť učenie sa jazykov, by si, samozrejme, vyžadovalo testovanie – napríklad koreláciu ziskov v znalosti druhého jazyka s množstvom spánku s pomalými vlnami počas ponorenia. Takáto štúdia by bola prvým krokom k rozvoju stratégií, ktoré nám pomôžu maximalizovať efektivitu nášho jazykového vzdelávania.

Shohamyho zistenie, že reaktivácia pamäte môže ovplyvniť naše rozhodnutia, najmä ak sú spomienky zafarbené pozitívnymi alebo negatívnymi emóciami, by tiež mohlo mať vplyv. Jedným z najdôležitejších rozhodnutí, ktoré urobíte v kontexte ponorenia, je, do akej miery sa zapojíte s rodenými hovorcami. Ak si predstavujete, že vaša motivácia alebo vytrvalosť je založená na minulých skúsenostiach, potom môžete vidieť začiatky potenciálnej pozitívnej špirály: motivovaní študenti majú pozitívne jazykové skúsenosti, ktoré sa s väčšou pravdepodobnosťou znovu aktivujú vďaka pozitívnym asociáciám, čo následne zlepší ich jazyk. zručnosti a umožniť im získať viac skúseností, čím sa cyklus začne znova.

Aj keď sa momentálne neučíte ďalší jazyk, z tohto výskumu si môžete odniesť veľa vecí. Zdá sa, že reaktivácia pamäte zlepšuje naše zapamätanie a riadi naše rozhodnutia. Mohli by sme byť schopní manipulovať s týmto procesom v náš prospech tým, že budeme viac spať, aby sme zvýšili náš spánok s pomalými vlnami – a súčasne selektívne stimulovať spomienky počas tohto spánku s pomalými vlnami, či už ide o slovnú zásobu v druhom jazyku alebo melódie na gitare. Takže nabudúce, keď budete mať možnosť prispať si v sobotu ráno, vezmite si to. Teraz máte dôvod nenastaviť budík.

získala doktorát z psychológie a jazykových vied na Pensylvánskej štátnej univerzite. Používa behaviorálne a neurovedecké techniky na štúdium spracovania jazyka so zameraním na učenie sa druhého jazyka a bilingvizmus.


Najlepšie informácie o učení sa jazyka z domu

S takmer hodinou konverzácie mal John neuveriteľné množstvo tipov, ako sa samostatne naučiť jazyk. Vybrať len niektoré bolo náročné, ale tu sú štyri z našich obľúbených.

Nájdite svoj dôvod, prečo sa učiť jazyk

Ak nemáte dobrý dôvod učiť sa jazyk, je naozaj ťažké sa ho držať. Musíte mať veľmi silné „prečo“ a konkrétny dôvod, napríklad „Požiadam rodičov svojej priateľky o požehnanie, aby o šesť mesiacov požiadali svoju dcéru o ruku“. Vidíte, aké je to hmatateľné, jasné a emocionálne? Mnoho ľudí si myslí: „Ach, bolo by skvelé hovoriť iným jazykom“. To to asi nezlomí. Neprežiješ tie dni, keď sa ti nechce robiť tú prácu.

Zvýšte svoje vystavenie sa jazyku

Chcete sa spýtať sami seba: koľko zo svojho cieľového jazyka počujem, vidím, ochutnávam a dotýkam sa ho počas dňa? Koľko z môjho prostredia mi dáva túto expozíciu? Chcete sa pokúsiť skombinovať vyváženie štyroch rôznych schopností počas celého dňa a dať si to do kalendára. Doslova si vytvorte rozvrh a vopred sa rozhodnite, čo budete robiť a kedy to v ktorýkoľvek deň urobíte. Zapíšte si to do kalendára, pretože ak to necháte na náhodu alebo nádej, pravdepodobne sa to nestane. Berte to ako posvätný čas na zlepšenie, rast a spojenie s týmto krásnym jazykom a kultúrou. Blokujete si čas na dôležité stretnutia v práci, tak prečo to nespraviť rovnako?

Vytvorte si vlastné jazykové kartičky

Jedným z najväčších problémov, ktoré vidím, je, že ľudia si jednoducho stiahnu balíček kariet, ktorý už vyrobili. Problém je v tom, že číslo jedna nie je relevantné ani prispôsobené vám alebo vašim potrebám. Po druhé, väčšinou ide o ten najhorší možný typ karty, čo je jedno slovo s cieľovým jazykom na jednej strane a prekladom na druhej strane. namiesto toho musíte si vytvoriť vlastné karty a chcete zaistiť, aby bol obsah na týchto kartách kontextovejší: že máte úplné frázy alebo vety av ideálnom prípade tieto frázy a vety pochádzajú z obsahu, ktorý skutočne počúvate alebo čítate. Môžete použiť obsah z filmov, televíznych relácií, podcastov, článkov alebo dokonca e -mailov, ktoré ste dostali. Akýkoľvek obsah je férová hra, ale použite tento materiál, pretože potom v skutočnosti cvičíte a napodobňujete skutočný jazyk. To si nevymýšľaš.

Vybudujte si silné návyky pri učení sa jazyka

Nespoliehal by som sa len na motiváciu – spoliehal by som sa na disciplínu. Disciplína je sval: zakaždým, keď urobíte opakovanie niečoho, čo nechcete, budete o niečo silnejší a to isté platí pre jazyky. Takže nabudúce, keď to bude prvá vec ráno a nebudete mať chuť sa učiť, sila aby si to urobil sám. Urobte si minimálny životaschopný zvyk. Možno je to len jedna lekcia o Duolingu, aby ste mohli začať. To samo o sebe, samozrejme, nezabezpečí plynulosť kedykoľvek rýchlo, ale je to lepšie ako „nultý deň“. A ak náhodou vynecháte niektorý deň, uistite sa, že naskočíte ďalší deň. Chcete sa vyhnúť tomu, aby ste mali dva nula dní za sebou. Vynechanie jedného dňa je nehoda – vynechanie dvoch dní je nový zvyk.

Pochopte najčastejšie jazykové chyby

Najčastejšie chyby pri učení sa jazyka súvisia s psychológiou. Čím viac sa rozprávam s vynikajúcimi študentmi jazykov, tým viac si uvedomujem, že efektívne sa učí ako premýšľate o svojej schopnosti naučiť sa jazyk. Vidím veľa obmedzujúcich presvedčení, ktoré ľudí sabotujú skôr, ako začnú. Ako napríklad: Som príliš starý, nie som dobrý v jazykoch, nemám čas, nemám jazykový gén... všetko sú to lži. Vezmite si napríklad Steva Kaufmanna: ovláda dvadsať jazykov. A stále sa ich učí vo svojich 70 rokoch. Ak máte niektoré z týchto obmedzujúcich presvedčení, musíte byť k sebe úprimní. Jednoducho nie sú pravdivé. Ale ak im veríte, stanú sa pravdivými.


Neformálne kultúrne ponorenie

Študenti a turisti sa môžu zapojiť do neformálneho kultúrneho ponorenia, keď cestujú do cudzej krajiny a ponoriť sa do novej kultúry, bývať s hostiteľskými rodinami, nakupovať a stravovať sa v kaviarňach, jazdiť hromadnou dopravou: V skutočnosti žijú každodenný život v inej krajine.

Kultúrne ponorenie zahŕňa prežívanie jedla, festivalov, oblečenia, prázdnin a hlavne ľudí, ktorí vás môžu poučiť o svojich zvykoch. Ponorenie do kultúry je obojsmerná ulica: Keď zažívate a spoznávate novú kultúru, vystavujete ľudí, ktorých stretnete, svojej kultúre a zvykom.


Učenie jazyka ponorením - psychológia

Jazyková imerzia je v podstate metóda vyvinutá na výučbu druhého jazyka, v ktorej sa vyučovaný jazyk používa špeciálne na účely výučby.

Imerzné programy, ktoré existujú dnes, v skutočnosti vznikli v Kanade v 60-tych rokoch minulého storočia, keď anglicky hovoriaci rodičia zo strednej triedy viedli kampaň za to, aby sa ich deti učili francúzštinu prostredníctvom experimentálnej techniky ponorenia do jazyka. Toto umožnilo lektorom pokúsiť sa naučiť svojich študentov o špecifickej francúzskej kultúre a tradíciách a pomôcť im ich oceniť a pochopiť.

Na rozdiel od tradičnejších programov výučby jazykov, kde sa jazyk vyučuje jednoducho ako predmet, ktorý sa má učiť, sa ponorenie do jazyka zameriava skôr na druhý jazyk ako nástroj, ktorý sa používa na úplné ponorenie študenta do predmetu.

V USA v roku 2005 bolo na základných školách zavedených približne 317 dvojjazykových ponorných programov s veľkým výberom jazykov. Existujú hlavne tri rôzne typy ponorenia sa do jazyka, ktoré primárne závisia od toho, do ktorej vekovej skupiny študenti patria. Prvým stupňom je Early Immersion, kde sa študenti začínajú učiť svoj druhý jazyk vo veku 5 až 6 rokov. Druhým stupňom je Middle Immersion, kde sa študenti začínajú učiť svoj druhý jazyk vo veku okolo 9 alebo 10 rokov. Late Immersion, ktorý je zvyčajne najobľúbenejší, kde sa študenti učia vo veku od 11 do 14 rokov.

Typy jazykového ponoru možno charakterizovať aj celkovým časom, ktorý študenti strávia v programe. Celkovo existuje zvyčajne päť rôznych typov ponorenia jazyka, ktoré sú založené na rozsahu ponorenia. Po prvé, je to Total Immersion, kde študenti trávia 100 % svojho vyučovacieho času v cudzom jazyku. Cieľom Total Immersion je povzbudiť študentov, aby si zvykli na používanie svojho druhého jazyka nenútene a v rámci spontánnej konverzácie, a nie na plánované vety, ktoré sa učia naspamäť. Druhým typom je čiastočné ponorenie, pri ktorom sa 50 % vyučovacieho času venuje výučbe jazyka. Hlavným zameraním čiastočného ponorenia je naučiť študentov kultúru krajiny, ktorej jazyk študujú.

Po tretie, existuje obojsmerné ponorenie, známe tiež ako dvojité ponorenie, kde polovicu študentskej populácie tvoria ľudia, ktorí ovládajú dva alebo viac jazykov. Pri obojsmernom ponorení sa vyučovací čas delí na polovicu, pričom každá polovica je zameraná na jeden z dvoch jazykov. Táto metóda povzbudzuje dve skupiny detí k interakcii a vzájomnému učenia sa, takže sa všetky nakoniec stanú bilingválnymi. V programoch FLES (Foreign Language in Elementary Schools) sa 5 – 15 % vyučovacieho času venuje cudziemu jazyku a zvyšok času je venovaný samotnému učeniu sa jazyka. Hlavnými cieľmi programov FLES je dosiahnuť presnosť a odbornosť v počúvaní a hovorení a nadobudnúť dôkladnú znalosť kultúr danej krajiny.

Nakoniec sú tu programy FLEX (Foreign Language Experience), ktoré pozostávajú z krátkych, ale pravidelných stretnutí počas určitého časového obdobia. Hoci len 1 – 5 % vyučovacieho času strávite cudzím jazykom, hlavným cieľom programov FLEX je vzbudiť u detí záujem o cudzie jazyky, aby mohli pokračovať v ďalšom vzdelávaní a učiť sa tento jazyk.

Hoci výskum programov zameraných na jazykové ponorenie ukázal, že deti, ktoré vstúpia do programov Early Immersion vo veku 5 alebo 6 rokov, majú tendenciu „zaostávať“ iba počas prvých niekoľkých rokov, štatistiky ukazujú, že povzbudzovanie detí, aby sa učili o iných kultúrach, ako je ich vlastná, a stali sa Zdá sa, že dvojjazyčný podporuje pozitívnejší prístup k multikulturalizmu.


Naučiť sa jazyk znamená zlyhanie, rozpaky a obohatenie vášho života

Čitateľ nedávno napísal, aby sa spýtal na program ponorenia do jazyka. Ako sa vám podarí zúžiť výber a zistiť, či je tento program pre vás vhodný? Bude španielčina, ktorú sa naučíte v Mexiku, zrozumiteľná v Španielsku a naopak? Čo ak robíte strašné chyby a strápňujete sa?

Naučiť sa druhý jazyk vás v dnešnej dobe dostane do dobrej spoločnosti, napísal Francois Grosjean v časopise Psychology Today: V roku 1980 bolo asi 11% americkej populácie dvojjazyčných. Dnes je to takmer dvojnásobok.

„Významná pozícia, ktorú má angličtina v USA, nie je ohrozená, ale teraz sa vytvára priestor pre iné jazyky,“ napísal. "To môže viesť len k osobnému obohateniu človeka, k zvýšeniu väzieb medzi generáciami a kultúrami a k ​​väčšej rozmanitosti pracovných príležitostí."

Niekoľko skvelých dôvodov, prečo to urobiť, ale predtým, ako sa vrhnete do tohto dobrodružstva pre seba alebo svoje dieťa, zvážte tieto faktory, ktoré možno budete potrebovať, aby ste boli úspešní:

►Záujem o jazyk. Taking on a new language isn’t easy, but if you have the desire — the interest — your chances are better. (Attention parents who are forcing their kids to learn [fill in blank]).

►Time. Language acquisition takes time for formal classes if you pursue that route, but hanging out with people who are native speakers can be time-intensive too. Both are time well spent, but they are time.

►Resilience. Admitting what you don’t know is often more difficult than showing off what you do know.

“To learn a language, you have to humble yourself,” said Julianne Bryant, an associate professor of Spanish at Biola University in La Mirada.

Marc L. Greenberg, a professor of Slavic languages and director of the School of Languages, Literatures and Cultures at the University of Kansas in Lawrence, noted that language learning is an exercise in “humility.”

So why subject yourself to such an ordeal these days? Aren’t there translators that will turn another language into yours? Doesn’t much of the world speak English?

Both of these things may be true to a certain extent, but there’s also a sense of pride in accomplishment and a sense of belonging to a community that’s different from your own.

Further, Bryant said, having a second language can benefit your brain.

Making the commitment may be more difficult than finding the right fit for you, but here are some of the ways you can begin to explore:

►Classes do help. You can do some online learning through, say, extension classes to help with language basics or with such learning tools as Rosetta Stone.

►Immersion helps too. There are different ways to immerse yourself, Bryant and Greenberg said. You might listen to TV programs or watch movies in that language or listen to music. You might hang out with people in your community who speak only that language.

But an away-from-home stint in which you are surrounded by that language may be the best teacher of all, perhaps aided by formal classes.

“Students have greater gains in oral proficiency and higher self-confidence,” when they are immersed, she said. “They have larger gains in cultural competence.”

Interestingly, buddying up with a person in another country who speaks some of your language is a bigger help than someone who knows none, Bryant said.

How do you begin narrowing the choices?

►Ask friends who have done an immersion. Don’t be shy. They have no reason not to be frank.

►If you have a specific language in mind, check with the faculty at a community college or university and get their advice on what works, Greenberg said.

You may notice different words are used in different countries to mean the same thing just as American and British English differ (trunk vs. boot, diaper vs. nappy), other languages do as well.

How do you adjust what you’ve learned to the language you’ll now be hearing?

Bryant, who studied in Spain, ended up working in a community that spoke Caribbean Spanish. Here are her suggestions:

►If you have the basic structure of the language, you can do two things: learn to tune your ear to that accent or way of speaking and ask questions when you don’t understand.

It’s less important, she said, to learn strictly the language you will be speaking than to have the framework for it and know you will need to substitute some expressions for others.

►Be prepared to make mistakes.

Having the confidence to speak the language helps you forge ahead, even if you err, such as insisting you need “squid — like you wear on your feet” to the extremely puzzled shopkeeper in Quito, Ecuador, if what you really wanted were socks. Not that anything like that ever happened to me.

►Even knowing you will stumble, be fearless, Greenberg said. Your mistakes are unlikely to be fatal. Unless you die of embarrassment.

He was in Croatia and was ordering a pizza in Croatian, which he read and wrote pretty well, he said. He asked for various toppings, none of which was available. In frustration he asked the woman what was available to put on the pizza.

At least, that’s what he thought he said. Instead he had just asked her what was available to put on a specific female body part.

He realized what he had done, and although it was cringeworthy, laughter knows no language barrier. Plus he will always have a story to tell.


Common Questions About Immersion

What Is Immersion?

One way of looking at immersion is that it’s a way of joining the culture of the language that you’re learning. In the case of English, you could use immersion by watching English-language movies, reading English-language books a dokonca eating food from English-speaking countries.

To go even further in immersion, you could move to an English-speaking country or an area where a lot of English speakers live. You would hear the language on a regular basis. This would help you to hear the language in the real world, giving you exposure (access and experience) beyond textbook exercises.

Do I Need to Go Anywhere?

Any language learner will tell you that they learn best when they use the language day and night. But is it really necessary for you to travel to another area if you want to learn through immersion?

Traveling can definitely help, but no, you don’t need to go anywhere. You can use immersion without ever leaving your native land. The internet has made it possible for us to experience the world around us without leaving our desks. For example, if you have access to YouTube, you can search for movies, television shows and commercials from countries all over the world.

It’s not necessary to leave your home for immersion, but if you do have a chance to travel to an English-speaking country, don’t pass it up. Nothing helps you learn more than being around native English speakers. In this post, however, we’ll discuss ways you can immerse yourself in English no matter where you are.

Does It Cost Money?

It doesn’t have to. If you already have internet access, for example, you don’t have to pay anything extra to watch some English-speaking programs. You can use YouTube to find English-language movies, TV shows and videos.

We’ll give you several more options for free and affordable English immersion learning later in this article.

Who Can Benefit from Immersion?

Anyone who’s learning a language with the intention of speaking it one day can benefit from immersion. After all, you can’t expect to master any language without speaking and listening practice. Immersion also allows you to hear a language the way it’s actually spoken.

Why is this important? Well, textbooks are good for teaching you grammar and structure, but natives in different places often have their own unique vocabulary and pronunciations.

Even if you’re learning English as a requirement for school and work, immersion can still help. You may think that you won’t use English in everyday life, but immersion will give you a chance to see English in a new light. It will take it out of the classroom and let you see it as it’s used by real people, in real life.


Aeon for Friends

Tell me if this sounds familiar: you just turned off the light, your head is on the pillow, your eyes are closed, and yet, instead of drifting off to dreamland, you find yourself thinking about something that happened earlier in the day. Surprisingly, this process of reactivating your memories occurs even when you aren’t aware of it, and not only is it normal, it might actually improve your memory.

As a second-language researcher, I am especially interested in harnessing this phenomenon to help people learn new languages. I recently became excited about its potential while attending a symposium at the Cognitive Neuroscience Society’s annual meeting in New York City, where researchers discussed what they had learned about reactivation of memory.

One avenue of work comes from Columbia University in New York, where the neuroscientist Daphna Shohamy uses fMRI brain scans to measure oxygen metabolism and by association, neural activity. She’s found that when one of two related items are rewarded, the second item becomes wrapped up in the positive memory, too. To give a real-world example, say that you bought a pair of brand Y shoes. If someone then compliments you on the shoes, you are more likely to buy brand Y again, even if the compliment had nothing to do with brand Y. Continuing with our analogy, Shohamy’s lab finds that the amount of activity generated by the compliment (as measured through fMRI) is positively correlated with how likely you are to buy brand Y again. In other words, the memory centre of your brain, the hippocampus, has paired not only the brand and the shoes but also the information associated with both, such as the compliment. All of that is reactivated when you go to buy your next pair of shoes, even if you aren’t aware of it.

Participants in Shohamy’s study were not consciously aware of the effect that such pairings had on their decision – even though they were thoroughly awake. But memory reactivation also occurs during sleep, when we are truly unconscious. At Northwestern University in Illinois, Ken Paller and colleagues have found that slow-wave sleep – more commonly known as deep sleep – can cause memory reactivation because of its periods of heightened neural synchrony, when lots of neurons activate together.

Of particular interest for language-learning, Paller’s lab has found that memory reactivation during slow-wave sleep can be manipulated to improve specific memories. For example, they found that if you pair a sound with a picture while awake, and then play the sound during slow-wave sleep, this improves later recall of that picture – although the effect depends on how well you had learned the pairing the first time. Paller’s lab has found that the effect holds regardless of the type of information cued: everything from playing a melody to unlearning stereotype associations all benefit from reactivation during sleep.

The most obvious application for learning a foreign language would be in retaining new vocabulary. Many people already learn foreign-language vocabulary by pairing it with a translation in their native language. This type of pairing is very similar to what Paller’s lab has already done, and so it is likely that extending this to second-language learning would be successful.

Even more interesting is the possibility that memory reactivation may be instrumental for effective language immersion. I specify effective language immersion because research shows that immersion is hardly a panacea for curing your language-learning ills. Study-abroad experiences are more effective than domestic learning only when learners take advantage of the extra opportunities to use the second language. These opportunities include participating in daily experiences, such as taking the bus or grocery shopping, as well as local cultural experiences – all of it offering a multitude of cues and contexts that are impossible to impart in a typical classroom setting.

But getting this benefit simply by spending time in foreign company can be difficult. Popular tourist destinations such as Florence, where I studied, are used to English-speaking visitors, and the well-meaning people there will often return your attempts to speak Italian with English. One of the ways I got around this was through volunteering at local schools. Even though I was there to help the kindergarteners and first-graders with their English, I taught it to them using Italian. Another way to help yourself practise is by simply staying outside the centre of town. Visiting shops that don’t typically cater to tourists will significantly increase your chances of meeting people who are appreciative of your budding language skills, rather than cynical. That type of positive reinforcement is invaluable: each positive experience I had made me want to keep practising. ­

Moving beyond the obvious idea that more practise is better, it is likely that practise is most effective when combined with sufficient deep sleep. Paller’s work, extended to language-immersion students, could allow us to stack the deck in terms of which items are reactivated and consequently retained. Of course, understanding the degree to which memory reactivation during sleep can boost language-learning would require testing – for instance, correlating gains in second-language proficiency with the amount of slow-wave sleep during immersion. Such a study would be the first step towards developing strategies to help us maximise our language-learning efficiency.

Shohamy’s finding that memory reactivation can influence our decisions, especially when the memories are tinged with positive or negative emotions, could have an impact, too. One of the most important decisions you make in an immersion context is how much to engage with native speakers. If you imagine that your motivation or persistence is based on past experiences, then you can see the beginnings of a potential positive spiral: motivated learners have positive language experiences, which are more likely to be reactivated due to the positive associations, consequently improving their language skills and allowing them to have more experiences, starting the cycle again.

Even if you aren’t currently learning another language, there is plenty to take away from this research. Memory reactivation appears to improve our recall and guide our decisions. We might be able to manipulate this process to our benefit by sleeping more so that we increase our slow-wave sleep – and simultaneously selectively stimulating memories during that slow-wave sleep, whether for second-language vocabulary or guitar melodies. So the next time you have the option of sleeping in on a Saturday morning, take it. You now have a reason not to set that alarm.

received her PhD in psychology and language science from the Pennsylvania State University. She uses behavioural and neuroscience techniques to study language processing, with a focus on second-language learning and bilingualism.


2020 Grantees

Ke Kula ‘O Pi’ilani, Wailuku, Hawaii, $90,000

The goal of Ke Kula ‘O Pi’ilani is to increase language acquisition, literacy, and fluency by implementing a tutoring program and resources. The program will also conduct professional development trainings, Hānai ʻAi workshops to produce traditional food-making implements to learn, practice, and utilize the language, along with Ka Piko Kaiao program classes to increase language and cultural fluency.

Keweenaw Bay Ojibwa Community College, Baraga, Michigan, $90,000

Keweenaw Bay Ojibwa Community College will develop and implement permanent signage, obtain resources for all facilities, and complete 16 teach-the-teacher training sessions for faculty and staff. The college will also implement weekly Nookomis/Mishomis teachings, develop and implement curriculum, and incorporate language use into community programs.

Kulaniakea, Honolulu, Hawaii, $90,000

The project team for Kulaniakea will create a comprehensive curriculum plan and corresponding educational materials. They will produce three prototypes of educational materials and accompanying lesson plans. They will then pilot-test and evaluate the lesson plans and educational materials with preschool-aged children and parents.

Lakota Waldorf Society, Kyle, South Dakota, $90,000

The Lakota Waldorf Society will continue work to ensure that all students receive Lakota language instruction, not counting daily conversational interactions during lunches, recesses, and other situations. They will also ensure that every student participates in a play, knows four songs, and can demonstrate familiarity with the stories of the plays and that all teachers and staff attend weekly Lakota language workshops.

Lower Sioux Indian Community, Morton, Minnesota, $90,000

With this funding, the community will increase language instruction for teachers and staff, hire a Language Teacher Apprentice to increase the number of language teachers, and create and record family language materials to increase parent and community language acquisition. The community will also expand total immersion instruction at the Cansayapi Wakanyeza Owayawa Oti School.

Northern Arapaho Tribe, Ft. Washakie, Wyoming, $90,000

The tribe will continue with the Arapaho Language acquisition project and will recruit three more apprentices. All apprentices will be assigned a master teacher to learn the language, speak Arapaho, and understand its importance to the Arapaho. Project participants will speak the language by teaching students using lessons developed through the project term.

Oneida Nation, Oneida, Wisconsin, $90,000

Through this project, two contracted immersion trainees will achieve second-level speaking ability and comprehend all Oneida language vocabulary, and language nest students will increase their proficiency of the Oneida Language. Further, an outdoor learning classroom will be installed for students to foster connections to land, develop problem-solving and critical thinking skills, and increase language retention as assessed by staff observations.

Pueblo of Sandia, Bernalillo, New Mexico, $90,000

Through the Tiwa Language Program, this organization will provide instruction to children and adults, and develop electronic resources and hand-made materials to utilize in language learning. Materials will be catalogued and made available by check out or via the intranet. In addition, six tribal members will complete the Philosophy of Indigenous course online through the Indigenous Montessori Institute.

Thunder Valley Community Development Corporation, Porcupine, South Dakota, $90,000

This organization will create a Lakȟóta Montessori-themed preschool curriculum and will design 20 authentic Lakȟóta stories that will be used in all classrooms and instruction. The organization will also launch the “Unci Stories” mobile application, and will redesign and rebrand their current Montessori through Adult curriculum.


Learning a language by Immersion - Psychology

Language immersion is basically a method developed to teach people a second language, in which the language being taught is used specifically for instruction purposes.

Immersion programs that exist today actually originated in Canada in the 1960's, when middle-class English speaking parents campaigned for their children to be taught French through the experimental technique of language immersion. This enabled tutors to try and teach their students about specific French culture and traditions and to help them appreciate and understand them.

Unlike more traditional language teaching programs, where the language is taught simply as a subject to be learned, language immersion focuses more on the second language being a tool which is used to immerse the student completely within the subject.

In the US in 2005, there were approximately 317 dual language immersion programs in place within elementary schools with a vast choice of languages. There are mainly three different types of language immersion that are primarily dependent on which age group the students fall into. The first stage is Early Immersion, where students begin to learn their second language between the age of 5 or 6. The second stage is Middle immersion, where students begin learning their second language around the age of 9 or 10. And the final stage is Late Immersion, which is typically the most popular, where the students learn between the ages of 11 and 14.

Types of language immersion can also be characterised by the total time students spend in the program. Altogether, there are typically five different types of language immersion that are based on the extent of the immersion. Firstly, there is Total Immersion, which is where students spend 100% of their class time in the foreign language. The goal of Total Immersion is to encourage students to get used to using their second language casually and within spontaneous conversation, rather than planned sentences that are learned off by heart. The second type if Partial Immersion, which is where 50% of class time is spent learning the language. The main focus of Partial Immersion is to teach students about the culture of the country whose language they are studying.

Thirdly, there is two-way immersion, also known as dual immersion, where half of the student population consists of people who know two or more languages. In two-way immersion, class time is split in half, each half focusing on one of the two languages. This method encourages the two sets of children to interact and teach each other so that they all eventually become bilingual. In FLES (Foreign Language in Elementary Schools) programs, 5-15% of class time is spent in the foreign language, and the rest of the time is devoted to learning the language itself. The main goals of FLES programs are to achieve accuracy and proficiency in listening and speaking, and to acquire a thorough knowledge of the cultures of that country.

Finally, there are FLEX (Foreign Language Experience) Programs which consist of short but regular sessions over a certain period of time. Although only 1-5% of class time is spent using the foreign language, the main goal of FLEX programs is to spark an interest within children about foreign languages so that they may continue on in further education to learn that language.

Although research into language immersion programs has shown that children who enter Early Immersion programs at the age of 5 or 6 tend to 'lag behind' for the first few years only, statistics show that encouraging children to learn about cultures other than their own and become bilingual appears to promote a more positive attitude towards multiculturalism.


How Immersion Helps to Learn a Language

Learning a foreign language is never easy, but contrary to common wisdom, it is possible for adults to process a language the same way a native speaker does. And over time, the processing improves even when the skill goes unused, researchers are reporting.

For their study, in the journal PloS One, the scientists used an artificial language of 13 words, completely different from English. “It’s totally impractical to follow someone to high proficiency because it takes years and years,” said the lead author, Michael Ullman, a neuroscientist at Georgetown University Medical Center.

The language dealt with pieces and moves in a computer game, and the researchers tested proficiency by asking test subjects to play the game.

The subjects were split into two groups. One group studied the language in a formal classroom setting, while the other was trained through immersion.

After five months, both groups retained the language even though they had not used it at all, and both displayed brain processing similar to that of a native speaker. But the immersion group displayed the full brain patterns of a native speaker, Dr. Ullman said.

He and his team used a technique called electroencephalography, or EEG, which measures brain processing along the scalp.

The research has several applications, Dr. Ullman said.

“This should help us understand how foreign-language learners can achieve nativelike processing with increased practice,” he said. “It makes sense that you’d want to have your brain process like a foreign speaker.”

And though it may take time, and more research, the work “also could or should help in rehabilitation of people with traumatic brain injury,” he added.


Common Questions About Immersion

What Is Immersion?

One way of looking at immersion is that it’s a way of joining the culture of the language that you’re learning. In the case of English, you could use immersion by watching English-language movies, reading English-language books a dokonca eating food from English-speaking countries.

To go even further in immersion, you could move to an English-speaking country or an area where a lot of English speakers live. You would hear the language on a regular basis. This would help you to hear the language in the real world, giving you exposure (access and experience) beyond textbook exercises.

Do I Need to Go Anywhere?

Any language learner will tell you that they learn best when they use the language day and night. But is it really necessary for you to travel to another area if you want to learn through immersion?

Traveling can definitely help, but no, you don’t need to go anywhere. You can use immersion without ever leaving your native land. The internet has made it possible for us to experience the world around us without leaving our desks. For example, if you have access to YouTube, you can search for movies, television shows and commercials from countries all over the world.

It’s not necessary to leave your home for immersion, but if you do have a chance to travel to an English-speaking country, don’t pass it up. Nothing helps you learn more than being around native English speakers. In this post, however, we’ll discuss ways you can immerse yourself in English no matter where you are.

Does It Cost Money?

It doesn’t have to. If you already have internet access, for example, you don’t have to pay anything extra to watch some English-speaking programs. You can use YouTube to find English-language movies, TV shows and videos.

We’ll give you several more options for free and affordable English immersion learning later in this article.

Who Can Benefit from Immersion?

Anyone who’s learning a language with the intention of speaking it one day can benefit from immersion. After all, you can’t expect to master any language without speaking and listening practice. Immersion also allows you to hear a language the way it’s actually spoken.

Why is this important? Well, textbooks are good for teaching you grammar and structure, but natives in different places often have their own unique vocabulary and pronunciations.

Even if you’re learning English as a requirement for school and work, immersion can still help. You may think that you won’t use English in everyday life, but immersion will give you a chance to see English in a new light. It will take it out of the classroom and let you see it as it’s used by real people, in real life.


In immersion foreign language learning, adults attain, retain native speaker brain pattern

A first-of-its kind series of brain studies shows how an adult learning a foreign language can come to use the same brain mechanisms as a native speaker. The research also demonstrates that the kind of exposure you have to the language can determine whether you achieve native-language brain processing, and that learning under immersion conditions may be more effective in reaching this goal than typical classroom training. The research also suggests that the brain consolidates knowledge of the foreign language as time goes on, much like it does when a person learns to ride a bike or play a musical instrument.

The latest in this series of studies was published online in the journal PLOS ONE by researchers from Georgetown University Medical Center (GUMC) and the University of Illinois at Chicago.

"In the last few years, research has begun to suggest that adults learning a foreign language can come to rely on the same brain mechanisms as native speakers of a language, and that this might be true even for those parts of a foreign language that are particularly difficult to learn, such as its grammar," explains Michael Ullman, Ph.D., a professor of neuroscience at GUMC and senior investigator of the studies. "We confirmed this in our studies."

However, even if it's true that foreign language learners might be able to achieve native-like processing of grammar, Ullman says it has not at all been clear just how they can get there ? that is, what exactly allows a learner to attain native-like processing.

Ullman and lead author Kara Morgan-Short, Ph.D., from the University of Illinois at Chicago, first tested whether the conditions under which a person learns a foreign language matter. Specifically, is the type of foreign language exposure typically found in classrooms, with a lot of explanations about the grammar, more or less beneficial than the type of exposure in an immersion situation, in which there are no such explanations, but simply many language examples?

"Surprisingly, previous studies have found that the type of exposure typically found in classrooms leads to better learning than that typically found in immersion. However, no studies have looked at the actual brain mechanisms after different types of exposure," Morgan-Short says. Also, because a foreign language is so slow to learn, previous studies have not examined the outcomes of different types of exposure beyond the early stages of learning, since it would take far too long to wait until participants reached high proficiency, she says.

To get around this problem, the scientists came up with a clever solution. Rather than teach people a full foreign language, they taught them a very small one, with only 13 words, which referred to the pieces and moves of a computer game. The language itself was made-up, and its grammar was constructed so that it was like that of other natural languages, but differed from the participants' native language English in important respects, such as its grammatical structure.

The scientists found that after a few days, adults had indeed reached high proficiency in the language, whether they had undergone classroom- or immersion-like training. However, measures of brain processing showed that different types of training led to different brain mechanisms.

"Only the immersion training led to full native-like brain processing of grammar," Ullman says. "So if you learn a language you can come to use native language brain processes, but you may need immersion rather than classroom exposure." (These results were published online Aug. 23, 2011 in the Journal of Cognitive Neuroscience.)

For the study published in PLoS ONE, the researchers asked another very interesting question: What happens after you've reached high proficiency in a foreign language, if you're not regularly exposed to it? Do you lose the use of any native-language brain mechanisms that you've attained? Many learners do not always have ongoing exposure, which makes this is a critical question, Ullman says.

So, without having warned their research participants beforehand, the researchers called them an average of five months later, and asked them to come back for another round of brain scanning. Because the language was made-up, the scientists were sure that the participants hadn't had any exposure to it during this entire time.

The researchers weren't sure what they would find, since this was the first study examining the brain after such a period of no exposure. However, previous studies testing only proficiency changes found, not surprisingly, that foreign language learners generally did worse after such periods, so the scientists assumed that the brain would also become less native-like.

"To our surprise, the participants actually became more native like in their brain processing of grammar," Ullman says. "And this was true for both the classroom and immersion training groups, though it was still the case that only the immersion group showed full native-like processing."

Ullman believes that, over time, memory of the language was "consolidated" in the brain, probably by the same mechanisms that also underlie native language. He says this process is probably similar to the consolidation of many other skills that a person might learn, such as learning to ride a bike or play a musical instrument.

Interestingly, the participants showed neither improvements nor loss of proficiency during the same five month period, even as their brains became more native like, Ullman says. The scientists are uncertain why this might be, though it is possible that proficiency changes might in fact have been observed with more precise measures, or that improvements had occurred some time after training but then were gradually lost in the absence of practice during the five months.

Ullman says that even without any observed changes in proficiency, the brain changes are important. "Native language brain mechanisms are clearly well suited to language, so attaining their use is a critical achievement for foreign language learners. We suspect that this should lead to improved retention of the language as well as higher proficiency over time."

Support for the PLoS ONE and JoCN studies was provided by the National Institutes of Health, the National Science Foundation, and a Georgetown University Dissertation Fellowship.


Top insights on learning a language from home

With almost an hour of conversation, John had an incredible amount of tips to learn a language indepently. It was tricky to pick out just a few, but here are four of our favorites.

Find your reason to learn a language

If you don’t have a good reason to learn a language it’s really hard to stick with it. You need to have a super-strong “why”… a specific reason, like “I am going to ask my girlfriend’s parents for their blessing to propose to their daughter in six months”. You see how tangible, clear and emotional that is? A lot of people think “oh, it’d be cool to speak another language”. That probably isn’t going to cut it. It’s not going to get you through those days when you don’t feel like doing the work.

Increase your exposure to the language

You want to ask yourself: as I go through my day, how much of my target language am I hearing, seeing, tasting and touching? How much of my environment is giving me this exposure? You want to try to mix in a balance of the four different skills throughout your day, and put it on the calendar. Literally make a schedule for yourself and decide ahead of time what you’re going to do and when you’re going to do it on any given day. Put it on the calendar, because if you just leave it to chance or hope, it’s probably not going to happen. Treat this as a sacred time to improve, to grow and to connect with this beautiful language and culture. You block out time for important meetings at work, so why not treat this the same way?

Create your own language flashcards

One of the biggest problems I see is people just download a flashcard deck that’s already made. The problem with that is that number one it’s not relevant or personalized to you or to your needs. Number two, usually they are the worst possible type of card, which is a single word with the target language on one side and the translation on the other side. Instead, you need to make your own cards, and you want to make sure that the content on those cards is more contextual: that you have complete phrases or sentences, and ideally those phrases and sentences are from content that you’re actually listening to or reading. You can use content from movies, TV shows, podcasts, articles or even emails you’ve gotten. Any content is is fair game, but just use this material, because then you’re actually practicing and imitating real language. You’re not inventing it.

Build strong language learning habits

I would not only rely on motivation—I would rely on discipline. Discipline is a muscle: every time you do a rep of something that you don’t want to do, you get a little stronger, and the same applies with languages. So, the next time it’s the first thing in the morning and you don’t feel like learning, force yourself to do it. Do the minimum viable habit. Maybe it’s just one lesson on Duolingo to get you started. That alone of course is not going to get you fluent anytime fast, but it’s better than a “zero day”. And if you do happen to miss a day, just make sure you jump on the next day. You want to avoid having two zero days in a row. Missing one day is an accident—missing two days is a new habit.

Understand the most common language mistakes

The most common mistakes when learning a language are related to psychology. The more I speak with excellent language learners, the more I realize that effective learning is about ako you think about your ability to learn a language. I see a lot of limiting beliefs that sabotage people before they get started. Such as: I’m too old, I’m not good at languages, I don’t have time, I don’t have the language gene… all of these are lies. Take Steve Kaufmann for example: he knows twenty languages. And he’s still learning them in his 70s. You need to be honest with yourself if you have any of these limiting beliefs. They’re simply not true. But if you believe them, they become true.


Learning a language means failure, embarrassment and the enrichment of your life

A reader recently wrote to ask about a language-immersion program. How in the world do you narrow the choices and figure out whether that program is right for you? Will the Spanish you learn in Mexico be comprehensible in Spain and vice versa? What if you make horrible mistakes and embarrass yourself?

Learning a second language puts you in good company these days, Francois Grosjean wrote in Psychology Today: In 1980, about 11% of the U.S. population was bilingual. Today it’s nearly double that.

“The position of prominence that English has in the U.S. is in no danger, but some room is now being made for other languages,” he wrote. “This can only lead to a person’s personal enrichment, increased ties between generations and cultures, and more diversity in job opportunities.”

Some pretty great reasons to undertake this, but before you plunge headlong into this adventure for yourself or your child, consider these factors that you may need to be successful:

►Interest in the language. Taking on a new language isn’t easy, but if you have the desire — the interest — your chances are better. (Attention parents who are forcing their kids to learn [fill in blank]).

►Time. Language acquisition takes time for formal classes if you pursue that route, but hanging out with people who are native speakers can be time-intensive too. Both are time well spent, but they are time.

►Resilience. Admitting what you don’t know is often more difficult than showing off what you do know.

“To learn a language, you have to humble yourself,” said Julianne Bryant, an associate professor of Spanish at Biola University in La Mirada.

Marc L. Greenberg, a professor of Slavic languages and director of the School of Languages, Literatures and Cultures at the University of Kansas in Lawrence, noted that language learning is an exercise in “humility.”

So why subject yourself to such an ordeal these days? Aren’t there translators that will turn another language into yours? Doesn’t much of the world speak English?

Both of these things may be true to a certain extent, but there’s also a sense of pride in accomplishment and a sense of belonging to a community that’s different from your own.

Further, Bryant said, having a second language can benefit your brain.

Making the commitment may be more difficult than finding the right fit for you, but here are some of the ways you can begin to explore:

►Classes do help. You can do some online learning through, say, extension classes to help with language basics or with such learning tools as Rosetta Stone.

►Immersion helps too. There are different ways to immerse yourself, Bryant and Greenberg said. You might listen to TV programs or watch movies in that language or listen to music. You might hang out with people in your community who speak only that language.

But an away-from-home stint in which you are surrounded by that language may be the best teacher of all, perhaps aided by formal classes.

“Students have greater gains in oral proficiency and higher self-confidence,” when they are immersed, she said. “They have larger gains in cultural competence.”

Interestingly, buddying up with a person in another country who speaks some of your language is a bigger help than someone who knows none, Bryant said.

How do you begin narrowing the choices?

►Ask friends who have done an immersion. Don’t be shy. They have no reason not to be frank.

►If you have a specific language in mind, check with the faculty at a community college or university and get their advice on what works, Greenberg said.

You may notice different words are used in different countries to mean the same thing just as American and British English differ (trunk vs. boot, diaper vs. nappy), other languages do as well.

How do you adjust what you’ve learned to the language you’ll now be hearing?

Bryant, who studied in Spain, ended up working in a community that spoke Caribbean Spanish. Here are her suggestions:

►If you have the basic structure of the language, you can do two things: learn to tune your ear to that accent or way of speaking and ask questions when you don’t understand.

It’s less important, she said, to learn strictly the language you will be speaking than to have the framework for it and know you will need to substitute some expressions for others.

►Be prepared to make mistakes.

Having the confidence to speak the language helps you forge ahead, even if you err, such as insisting you need “squid — like you wear on your feet” to the extremely puzzled shopkeeper in Quito, Ecuador, if what you really wanted were socks. Not that anything like that ever happened to me.

►Even knowing you will stumble, be fearless, Greenberg said. Your mistakes are unlikely to be fatal. Unless you die of embarrassment.

He was in Croatia and was ordering a pizza in Croatian, which he read and wrote pretty well, he said. He asked for various toppings, none of which was available. In frustration he asked the woman what was available to put on the pizza.

At least, that’s what he thought he said. Instead he had just asked her what was available to put on a specific female body part.

He realized what he had done, and although it was cringeworthy, laughter knows no language barrier. Plus he will always have a story to tell.


Informal Cultural Immersion

Students and tourists can engage in informal cultural immersion when they travel to a foreign country and immerse themselves in the new culture, living with host families, shopping and eating in cafes, riding mass transit: In effect, living an everyday life in another country.

Cultural immersion involves experiencing food, festivals, clothing, holidays, and, most importantly, the people who can teach you about their customs. Cultural immersion is a two-way street: As you experience and learn about a new culture, you are exposing the people you meet to your culture and customs.


Pozri si video: Lýdia Machová - Naučte sa učiť slovíčka metódou Goldlist! (Jún 2022).