Články

Veľká kolízia

Veľká kolízia

Dve kozmické lode sledujú cestu čelného nárazu. Jeden z nich cestuje rýchlosťou 8 kilometrov za minútu a druhý rýchlosťou 12 km / minútu. Za predpokladu, že v tejto chvíli sú presne 5 743 km. od seba,

Koľko budú medzi nimi minútu pred pádom?

Riešenie

Keďže nás žiadajú o vzdialenosť, do ktorej sú minútu pred pádom, údaje o počiatočnej vzdialenosti, do ktorej sú (5 743 km), nie sú relevantné. Vzdialenosť, ktorú budú minútu pred pádom, bude: 8 + 12 = 20 km.