Krátko

Koľko krabíc máme?

Koľko krabíc máme?

To je problém duševne vyriešiť bez pomoci papiera, ceruzky alebo iných prostriedkov.

Máme tri škatule rovnakej veľkosti individuálne a navzájom od seba oddelené. Vo vnútri každej škatule sú ďalšie dve menšie a v každej z nich ďalšie štyri ešte menšie.

Koľko krabíc je spolu?

Riešenie

Celkovo máme 33 polí:

3 veľké škatule
6 stredných škatúľ
24 malých škatúľ