Podrobne

Úprimné, rozumné, bláznivé a klamári

Úprimné, rozumné, bláznivé a klamári


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Je tu mesto obývané úprimnými ľuďmi a inými klamármi, kde je polovica obyvateľstva zbláznená a druhá polovica zdravá. Zdravý človek verí, že všetky vyhlásenia sú pravdivé
je pravdivý a verí, že všetky nepravdivé tvrdenia sú nepravdivé. Blázon na druhej strane verí, že všetky pravdivé výroky sú nepravdivé a že všetky nepravdivé výroky sú pravdivé.

Takže pred otázkou: Dva plus dva sú štyri? Ja by som odpovedal:

Úprimný rozumný by odpovedal: Áno
Úprimný šialený by odpovedal: Nie
Zdravý klamár by odpovedal: Nie
Šialený klamár by odpovedal: Áno

V tomto príklade by šialený klamár veril, že 2 + 2 nie sú 4 a falošne odpovedajú, že sú.

Raz sme navštívili toto mesto a hneď po príchode sme sa stretli. Sprievodca nám povedal, že jeden bol úprimný a druhý klamár, ale nevedel, či boli blázni alebo zdraví.

Potom nám každý z páru povedal:

Ho: Obaja sme šialení.
Ona: To nie je pravda.

Ktorý z nich je klamár?

Riešenie

Máme 4 platné možnosti:

a) Je zdravý klamár a úprimná lana
b) Šialený klamár a úprimne šialená
c) Úprimne zdravý a klamárske lano
d) Šialená pravdivá a šialená klamárka

Poďme analyzovať každý prípad osobitne.

a) Je to zdravý klamár a je úprimná lano. Ak predpokladáme, že je klamár, potom by klamal a povedal, že sú obaja blázni. Musí byť úprimná
nutne lano, aby bola vaša fráza pravdivá „To nie je pravda“, pretože inak by sme mali protirečenie.

b) Je blázon klamár a je úprimne blázon. Ak predpokladáme, že je blázon klamár, potom by povedal pravdu, že sú obaja blázni. Je preto úprimná a
nevyhnutne blázon, čo dáva zmysel povedať: „To nie je pravda.“

c) Je úprimne zdravý a je klamárskym lanom. Ak predpokladáme, že je zdravý, jeho veta „Obaja sme šialení“ by bola pravda, ale ukázalo sa, že nie je šialený, čím dosiahneme
rozpor.

d) Je úprimný blázon a je bláznivým klamárom. Ak predpokladáme, že je blázon, jeho veta „Obaja sme blázni“ by bola nepravdivá, takže žena musí byť nevyhnutne zdravá. Pretože žena je klamársky povraz, jej fráza „To nie je pravda“ je pravda, ale keďže klama, naozaj znamenala, že to bola pravda, s ktorou je rozpor.

Jediným možným riešením tejto hádanky je preto na a b a v oboch prípadoch on je klamár a je úprimná.